מיין פערזענליכע בקשה צו אייך...

אמע״כ די חשובע ליינער און באנוצער שיחיו כל אחד בשמו הטוב יבורך.
ביטע גיבט מיר עטליכע מינוט
הק' המכונה ארענדאר

פארמעק קוקיס

ביסטו זיכער אז דו ווילסט אויסמעקן אלע קוקיס פון די סייט?