יישר כח פאר אלע וואס האבן צושטייער געגעבן און געהאלפן די קאמפיין.

אינפארמאציע

ביטע אנטשולדיגן, אבער מען קען נישט יעצט זוכן, ביטע פראבירט נאכאמאל אין 12 סעקונדעס.