זוך

זוך קווערי


לייג א + בעפאר א ווארט וואס מוז געטראפן ווערן, אדער א - בעפאר א ווארט וואס מוז נישט געטראפן ווערן. אדער קענסטו לייגן יעדע ווארט צווישן | ברעקעטס און יעדע ווארט וועט עקסטער געזוכט ווערן. באנוץ זיך מיט א * (שטערנדל) אלס א וויילדקארד פאר טיילווייז אייניגע רעזולטאטן.

באנוץ דיך מיט א * (שטערנדל) אלס א וויילדקארד פאר טיילווייז אייניגע רעזולטאטן.

זוך מעגליכקייטן


וועל אויס די פארום/ס אין וועלכע דו ווילסט זוכן. אויטאמאטיש וועט עס אויך זוכן אין זייערע סוב פארומס, אויסער אויב דו פארלעשסט די "זוך אין סוב פארומס" אפציע אונטן.

 

לייג אריין 0 צו ווייזן די גאנצע תגובה
אותיות פון די תגובה