מיין פערזענליכע בקשה צו אייך...

אמע״כ די חשובע ליינער און באנוצער שיחיו כל אחד בשמו הטוב יבורך.
ביטע גיבט מיר עטליכע מינוט
הק' המכונה ארענדאר

פארבינד זיך מיט א מנהל

מנהל

דער מעסעדזש וועט ווערן געשיקט בלויז מיט די טעקסט דערפון, נוץ נישט קיין קאוד ווי HTML אדער BBCode. נעם אין אכט אז דיין אימעיל אדרעס וועט געוויזן ווערן אלס ריפליי אימעיל.