מיין פערזענליכע בקשה צו אייך...

אמע״כ די חשובע ליינער און באנוצער שיחיו כל אחד בשמו הטוב יבורך.
ביטע גיבט מיר עטליכע מינוט
הק' המכונה ארענדאר

טויש פעסווארד


די אימעיל מוז זיין דאס זעלבע פון דיין אקאונט אויפן סייט, אויב האסטו נישט געטוישט דיין אימעיל אדרעס אין די באנוצער קאנטראל צימער דאן איז עס די זעלבע אימעיל מיט וואס דו האסט זיך אייינגעשריבן.