סאטמארער ישוב אין לעיקוואוד (מהרי"י)

אלעס איבער נייע היימישע געגנטער

די אחראים: אחראי, געלעגער

משה בעלז
שר חמישים ומאתים
תגובות: 458
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג פאברואר 20, 2017 2:26 pm

תגובהדורך משה בעלז » מיטוואך אוגוסט 21, 2019 1:28 pm

איינער מיט JOB OFFERS פאר א חסידישע אינגערמאן אין לעיקוואד?

eller
שר חמשת אלפים
תגובות: 5625
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג מארטש 25, 2016 11:41 am

תגובהדורך eller » מיטוואך סעפטעמבער 04, 2019 1:23 pm

פריידיגע מעלדונג איבער אפקויף און באנייאונג פון נייעם בנין פאר מוסדות סאטמאר לעיקוואוד

קאנטראקט גע'חתמ'ט; בנין באנייט בו ביום - היינטיגן מיטוואך שופטים בעז"ה

לעיקוואוד, ניו דזשערסי. דעם היינטיגן מיטוואך בעת מיר גייען צום דרוק, יום שנתלו בו המאורות לס' "אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה", האט א בשורה טובה ומרנינה אפגעהילכט צווישן אנשי שלומינו איבער דער וועלט בכלליות, ובפרט צווישן איצטיגע און צוקונפטיגע תושבים אינעם נייעם ישוב פון אנ"ש אין לעיקוואוד יע"א, אז "מוסדות סאטמאר לעיקוואוד" האט ב"ה באוויזן אפצוקויפן א גרויסן בנין און שטח אין הארץ פון שטאט, פארן געברויך פון די חינוך פון די צאן קדשים פון די מוסדות הק' תורה ויראה דרבינו יואל מסאטמאר.

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" האט זיך ארויסגעריסן דער פריידיגער שיר ושבח פון די פילע אנשי שלומינו, תושבי שכונת סאטמאר - לעיקוואוד, און מיט זיי האבן זיך מיטגעפרייט אנשי שלומינו אחים לדעה די בכל אתר ואתר, אז די מוסדות הק' אין לעיקוואוד זענען עמטליך אריין אין קאנטראקט און שוין פאקטיש זיך אריינגצויגן אין דעם ערשטן אייגענעם בנין המוסדות.

די שמחה איב גאר באדייטנד נעמענדיג אין באטראכט אז עס איז קוים צוויי יאר זינט די ערשטע משפחה פון אנ"ש האט זיך אריינגעצויגן אין די שנעל-וואקסנדע, אויפבליענדע געגענט וועלכע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א האט אהערגעשטעלט אלס ישוב מחוץ לישיבת כרכים הקשה, א ישוב וואו מען זאל קענען קויפן אדער דינגען א דירה נאה ומרחיבה דעתו של אדם לתורה ועבודה פאר צוגענגליכע פרייזן, און קענען אויפציען לעכטיגע אידישע דורות אן האבן די שרעקליכע פיזור הנפש ולחץ זו הדחק פון די קליינע דירות פאר הימל שרייענדע פרייזן, דערצו האט רבינו שליט"א מייסד געווען און אוועקגעשטעלט די קהלה קדושה און מוסדות הק' מיסודו של רבינו הק' זי"ע זאל אויסשפרייטן אירע פליגלען אויך צו דער נייער געגנט אין לעיקוואוד, אלס מגדל אור פאר אנ"ש, צו קענען זיך פירן און מגדל זיין דורות ישרים באור אילנא דחיי רביה"ק זי"ע ומורשתו הטהורה, און שוין האט מען באוויזן צו מרחיב זיין די גבולי הקדושה, און אפקויפן א גרויסן אייגענעם בנין פאר די מוסדות הק'.

פון איר ערשטן טאג אן מיט קארגע צוויי יאר צוריק העעל"ט, האט מען כסדר געזעהן א נאכאנאנדע וואוקס אינערהאלב די ווענט פון די מוסדות הק', ווען כסדר זענען נתרבה געווארן די סכום התלמידים והתלמידות קע"ה, מיט נאך היימישע משפחות וועלכע האבן זיך ארויסגעצויגן קיין לעיקוואוד, און אריינגעלייגט זייערע קינדער אין די מוסדות הק', די כסדר'דיגע הוספת ספסלי בית המדרש האבן אנגעפילט די ערשטע געדינגענע בניני המוסדות עד אפס מקום, און מען האט שוין פאראיאר צוריק געברויכט זיך ווידעראמאל ציען צו א נייעם און גרעסערן בנין, אבער ווי רוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ, האט מען ווידעראמאל זיך דערזעהן ביים שוועל פונעם נייעם לערן יאר מיט א שטארקן מאנגל אין פלאץ, ווען נאך צענדליגער היימישע משפחות פלאנען צו זיך ציען קיין לעיקוואוד אין די קומענדיגע מאנאטן בעז"ה און מען האט געמוזט ווידעראמאל נעמען דעם וואנדער שטעקן, אבער דאס מאל, זעענדיג דעם גרויסן געברויך, האט מען בעזר ה' באוויזן דאס אומגלויבליכע, און אריין אין קאנטראקט אויף אן אייגן בנין פאר די מוסדות הק', דעם היינטיגן מיטוואך בעז"ה.

שוין פון אנהויב אן ווען די דירות זענען געבויט געווארן פארן געברויך פון אנ"ש דורך דעם בונה ומקים עולמות של תורה הרבני הנגיד המרומם, מפארי ותיקי אנ"ש מו"ה מרדכי פארהאנד הי"ו מעיר הבירה וויען יע"א, איז אויסגעארבעט געווארן א סכום הגון וועלכע וועט גיין פארן געברויך פון קויפן א בנין פאר די מוסדות הק', און דורכאויס די גאנצע צייט האט דער ציבור ארויסגעקוקט דערויף בכליון עינים "מתי יבוא לידי ואקיימנה". דורכאויס דער צייט זענען די עסקני המוסדות ובראשם די חשוב'ע חברי ההנהלה מו"ה פנחס שמעי' שווימער, מו"ה יואל קליין, מו"ה עוזר גרינפעלד, מו"ה משה נפתלי וואלדמאן און מו"ה יואל יערמיאש הי"ו נישט געזעסן מיט פארלייגטע הענט. מ'האט געהאלטן אן אפן אויג און אויפגענומען פארשידענע פארשלאגן. מ'האט זיך אומגעקוקט אויף געוויסע זאכן, אבער ס'געווען לא אסתייע מילתא. א בנין פאר סיי וועלכע מוסדות, בפרט פאר מוסדותינו הק' - וואס ווערט שטענדיג באגלייט פון א "פראבלעם", אז ווי נאר מ'באנייעט עס, איז מען שוין אויסגעוואקסן דאס פלאץ... - מוז נאכקומען געוויסע פאדערונגען, סיי אין פראקטישקייט, סיי פאר די לעגאליטעטן אא"וו.

אין די לעצטערע חדשים האבן די געטרייע עסקנים די חשובע וועד ההורים תושבי הישוב צוזאמען מיטן ענערגישן אדמיניסטראטאר מו"ה אברהם חיים וויזעל הי"ו אונטערגענומען גאר אינטענסיווע באמיאונגען און זענען געזעסן אינאיינעם אויף מיטינגען און געטון וואס נאר מעגליך צו שטיפן די זאך אויף פאראויס.

בחסדי השי"ת האט מען געזען דעם "יגעתי ומצאתי תאמין", ווען ס'איז אונטערגעקומען א גאר פאסיגער פארשלאג, א זעלטן געאייגענטער בנין און שטח וואס מ'האט באקומען די מעגליכקייט עס אפצוקויפן פאר א בנין המוסדות! ועל כולם, דער שטח איז גאר גרויס, בערך צוויי אקער לאנד, און האט שוין אן עקזיסטירנדער בנין פון ארום 25 טויזנט סקווער פוס, א בנין וועלכע איז געווען א מוסד בעפאר און איז פיקס פארטיג, מיט צענדליגע גרויסע און ליכטיגע קלאס צימערן, עס זאלן און אפיסעס, ארומגענומען מיט א ברייטן פארקינג לאט פאר די באסעס, און א ריזן שטח פאר א פלעי גראונד פארן געברויך פון די צאן קדשים, און דאס אלעס איז גרייט אריינצומופן דערין און אנהייבן די לימודים תיכף ומיד שלא יבוטל התמיד.

דער בנין וואס געפינט זיך אין עק פון אלט-שטאט לעיקוואוד, איז אויף א סטראטעגישן ארט, גענוג נאנט צום היימישן ישוב, אין א רואיגן שטילן ווינקל, אבער פונקט גענוג ווייט פאר די געברויך פון סובסידירטע טראנספארטאציע - א גאר וויכטיגער הילפס מיטל פאר די מוסדות הק' און די חשוב'ע עלטערן שיחי',, אויף די פיין סטריט גאס, און איז לייכט צוצוקומען פון אומעטום אן דארפן פארברענגען אין די ראש האוער טרעפיק.

די עסקנים האבן תיכף דערזען אז "מצאנו את שאהבה נפשינו", דאס איז פונקט די פאסיגע זאך אויף וואס מ'האט ארויסגעקוקט, און ס'האבן זיך תיכף אנגעהויבן די פארהאנדלונגען מיט'ן מוכר. מ'איז דורכאויס די גאנצע צייט געשטאנען אין פארבינדונג מיט'ן מנהיג העדה, כ"ק מרן רבינועט"ר שליט"א, וואס האט אלעס באגלייט בהוראתו על כל צעד ושעל, דורך זיין שליח הנאמן, דער רב הקהלה הגה"צ רבי אלטר גלאנץ שליט"א חדב"ן.

די הנהלה און די עסקנים האבן זיך אריינגעלייגט צוהעלפן צו קענען דורכפירן דעם מקח. נאך אויספירליכע פארהאנדלונגען, איז דאס געשעפט געקומען צו אירע ענדגילטיגע פאזעס דעם היינטיגן מיטוואך אין א מזל'דיגער שעה, ווען די הנהלת המוסדות האבן אונטערגעשריבן דעםקאנטראקט, פארן קאלאסאלן סכום פון פיר מיליאן דאלער.

צו קענען צושטאנד ברענגען דעם מקח האט מען זיך ווי פארשטענדליך גענויטיגט אין גרויסע סכומים, רבינו שליט"א האט פערזענליך באאויפטראגט און געבעטן דעם דעוועלאפער הרבני הנגיד ר' מרדכי הי"ו, וועלכע האט א לאנגיעריגע רעפוטאציע פון מנדב זיין סכומים אדירים פארן געברויך פון היכלי תורה ותפלה לשם ולתפארת, אז ער זאל מנדב זיין תרומת ה' און העלפן צושטאנד ברענגען דעם אפקויף פונעם בנין. ר' מרדכי הי"ו האט אויסגעדרוקט זיין גרייטקייט צו העלפן אוועקשטעלן דעם חינוך הטהור מיסודו פון רביה"ק זי"ע אין לעיקוואוד, און האט ביישטייערט א גרעסערן סכום, און דערמיט זוכה געווען אז דער נייער בנין זאל ווערן נקראת על שמו "בנין מרדכי פארהאנד וזוגתו תחי' ".

טראץ די קורצע צייט פון ווען די פריידיגע מעלדונג איז בליץ-שנעל אריבער פון מויל צו אויער, יעדער האט איבערגעשמועסט די אנטוויקלונגען מיט א געוואלדיגע שמחה וחדותא דקדושה, ובפרט אז דאס איז געווען א ריכטיגער בחינה פון אומר ועושה, ווען די דוחק השעה האט פארלאנגט אז מען זאל קענען גומר זיין דעם מקח און אנהייבן באניצן דעם נייעם בנין תיכף ומיד בו ביום, ויקם השדה - תקומה היתה לה, ווען שוין דעם היינטיגן טאג האבן די תשב"ר תלמידי המוסדות הק' זיך אריינגעצויגן אינעם נייעם בנין, וואו זיי וועלן אי"ה לערנען און דאווענען, און ממשיך זיין די השראת הקדושה פון חינוך הטהור בדרכי אבותינו ורבותינו על התורה ועל העבודה בקדושה וטהרה.

אין די קומענדיגע טעג וועלן די עסקני המוסדות ארומגיין צו נדיבים בעם וועלכע ווילן האבן א חלק אין העלפן אוועקשטעלן די מוסדות הק' על מכונם, מיטן ביישטייערן גרעסערע סכומים און אפקויפן זכותים אינעם בנין החדש והמפואר, חכם לב יקח מצוות, און זוכה זיין צו א מצוה מסויים לדורות, אז די תורה ותפלה און ברכות הנהנין פון די תשב"ר לדורי דורות פון דעם בנין וועלן נזקף ווערן לזכותם.

כי באנו אל המנוחה ואל הנחלה!
איך בין נישט קיין שרייבער . נאר א נייגעריגע ליינער. פרעגער. און קאמאנטירער...
---
לאמיר זיין א חלק פון די טויזענטער אידן וואס דאנקן די באשעפער יעדן טאג מיטן זאגן די תפילת תודה

אין כל חדש
שר האלף
תגובות: 1219
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג נובעמבער 22, 2016 6:46 pm

תגובהדורך אין כל חדש » מיטוואך סעפטעמבער 04, 2019 1:42 pm

eller האט געשריבן:פריידיגע מעלדונג איבער אפקויף און באנייאונג פון נייעם בנין פאר מוסדות סאטמאר לעיקוואוד

קאנטראקט גע'חתמ'ט; בנין באנייט בו ביום - היינטיגן מיטוואך שופטים בעז"ה

לעיקוואוד, ניו דזשערסי. דעם היינטיגן מיטוואך בעת מיר גייען צום דרוק, יום שנתלו בו המאורות לס' "אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה", האט א בשורה טובה ומרנינה אפגעהילכט צווישן אנשי שלומינו איבער דער וועלט בכלליות, ובפרט צווישן איצטיגע און צוקונפטיגע תושבים אינעם נייעם ישוב פון אנ"ש אין לעיקוואוד יע"א, אז "מוסדות סאטמאר לעיקוואוד" האט ב"ה באוויזן אפצוקויפן א גרויסן בנין און שטח אין הארץ פון שטאט, פארן געברויך פון די חינוך פון די צאן קדשים פון די מוסדות הק' תורה ויראה דרבינו יואל מסאטמאר.

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" האט זיך ארויסגעריסן דער פריידיגער שיר ושבח פון די פילע אנשי שלומינו, תושבי שכונת סאטמאר - לעיקוואוד, און מיט זיי האבן זיך מיטגעפרייט אנשי שלומינו אחים לדעה די בכל אתר ואתר, אז די מוסדות הק' אין לעיקוואוד זענען עמטליך אריין אין קאנטראקט און שוין פאקטיש זיך אריינגצויגן אין דעם ערשטן אייגענעם בנין המוסדות.

די שמחה איב גאר באדייטנד נעמענדיג אין באטראכט אז עס איז קוים צוויי יאר זינט די ערשטע משפחה פון אנ"ש האט זיך אריינגעצויגן אין די שנעל-וואקסנדע, אויפבליענדע געגענט וועלכע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א האט אהערגעשטעלט אלס ישוב מחוץ לישיבת כרכים הקשה, א ישוב וואו מען זאל קענען קויפן אדער דינגען א דירה נאה ומרחיבה דעתו של אדם לתורה ועבודה פאר צוגענגליכע פרייזן, און קענען אויפציען לעכטיגע אידישע דורות אן האבן די שרעקליכע פיזור הנפש ולחץ זו הדחק פון די קליינע דירות פאר הימל שרייענדע פרייזן, דערצו האט רבינו שליט"א מייסד געווען און אוועקגעשטעלט די קהלה קדושה און מוסדות הק' מיסודו של רבינו הק' זי"ע זאל אויסשפרייטן אירע פליגלען אויך צו דער נייער געגנט אין לעיקוואוד, אלס מגדל אור פאר אנ"ש, צו קענען זיך פירן און מגדל זיין דורות ישרים באור אילנא דחיי רביה"ק זי"ע ומורשתו הטהורה, און שוין האט מען באוויזן צו מרחיב זיין די גבולי הקדושה, און אפקויפן א גרויסן אייגענעם בנין פאר די מוסדות הק'.

פון איר ערשטן טאג אן מיט קארגע צוויי יאר צוריק העעל"ט, האט מען כסדר געזעהן א נאכאנאנדע וואוקס אינערהאלב די ווענט פון די מוסדות הק', ווען כסדר זענען נתרבה געווארן די סכום התלמידים והתלמידות קע"ה, מיט נאך היימישע משפחות וועלכע האבן זיך ארויסגעצויגן קיין לעיקוואוד, און אריינגעלייגט זייערע קינדער אין די מוסדות הק', די כסדר'דיגע הוספת ספסלי בית המדרש האבן אנגעפילט די ערשטע געדינגענע בניני המוסדות עד אפס מקום, און מען האט שוין פאראיאר צוריק געברויכט זיך ווידעראמאל ציען צו א נייעם און גרעסערן בנין, אבער ווי רוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ, האט מען ווידעראמאל זיך דערזעהן ביים שוועל פונעם נייעם לערן יאר מיט א שטארקן מאנגל אין פלאץ, ווען נאך צענדליגער היימישע משפחות פלאנען צו זיך ציען קיין לעיקוואוד אין די קומענדיגע מאנאטן בעז"ה און מען האט געמוזט ווידעראמאל נעמען דעם וואנדער שטעקן, אבער דאס מאל, זעענדיג דעם גרויסן געברויך, האט מען בעזר ה' באוויזן דאס אומגלויבליכע, און אריין אין קאנטראקט אויף אן אייגן בנין פאר די מוסדות הק', דעם היינטיגן מיטוואך בעז"ה.

שוין פון אנהויב אן ווען די דירות זענען געבויט געווארן פארן געברויך פון אנ"ש דורך דעם בונה ומקים עולמות של תורה הרבני הנגיד המרומם, מפארי ותיקי אנ"ש מו"ה מרדכי פארהאנד הי"ו מעיר הבירה וויען יע"א, איז אויסגעארבעט געווארן א סכום הגון וועלכע וועט גיין פארן געברויך פון קויפן א בנין פאר די מוסדות הק', און דורכאויס די גאנצע צייט האט דער ציבור ארויסגעקוקט דערויף בכליון עינים "מתי יבוא לידי ואקיימנה". דורכאויס דער צייט זענען די עסקני המוסדות ובראשם די חשוב'ע חברי ההנהלה מו"ה פנחס שמעי' שווימער, מו"ה יואל קליין, מו"ה עוזר גרינפעלד, מו"ה משה נפתלי וואלדמאן און מו"ה יואל יערמיאש הי"ו נישט געזעסן מיט פארלייגטע הענט. מ'האט געהאלטן אן אפן אויג און אויפגענומען פארשידענע פארשלאגן. מ'האט זיך אומגעקוקט אויף געוויסע זאכן, אבער ס'געווען לא אסתייע מילתא. א בנין פאר סיי וועלכע מוסדות, בפרט פאר מוסדותינו הק' - וואס ווערט שטענדיג באגלייט פון א "פראבלעם", אז ווי נאר מ'באנייעט עס, איז מען שוין אויסגעוואקסן דאס פלאץ... - מוז נאכקומען געוויסע פאדערונגען, סיי אין פראקטישקייט, סיי פאר די לעגאליטעטן אא"וו.

אין די לעצטערע חדשים האבן די געטרייע עסקנים די חשובע וועד ההורים תושבי הישוב צוזאמען מיטן ענערגישן אדמיניסטראטאר מו"ה אברהם חיים וויזעל הי"ו אונטערגענומען גאר אינטענסיווע באמיאונגען און זענען געזעסן אינאיינעם אויף מיטינגען און געטון וואס נאר מעגליך צו שטיפן די זאך אויף פאראויס.

בחסדי השי"ת האט מען געזען דעם "יגעתי ומצאתי תאמין", ווען ס'איז אונטערגעקומען א גאר פאסיגער פארשלאג, א זעלטן געאייגענטער בנין און שטח וואס מ'האט באקומען די מעגליכקייט עס אפצוקויפן פאר א בנין המוסדות! ועל כולם, דער שטח איז גאר גרויס, בערך צוויי אקער לאנד, און האט שוין אן עקזיסטירנדער בנין פון ארום 25 טויזנט סקווער פוס, א בנין וועלכע איז געווען א מוסד בעפאר און איז פיקס פארטיג, מיט צענדליגע גרויסע און ליכטיגע קלאס צימערן, עס זאלן און אפיסעס, ארומגענומען מיט א ברייטן פארקינג לאט פאר די באסעס, און א ריזן שטח פאר א פלעי גראונד פארן געברויך פון די צאן קדשים, און דאס אלעס איז גרייט אריינצומופן דערין און אנהייבן די לימודים תיכף ומיד שלא יבוטל התמיד.

דער בנין וואס געפינט זיך אין עק פון אלט-שטאט לעיקוואוד, איז אויף א סטראטעגישן ארט, גענוג נאנט צום היימישן ישוב, אין א רואיגן שטילן ווינקל, אבער פונקט גענוג ווייט פאר די געברויך פון סובסידירטע טראנספארטאציע - א גאר וויכטיגער הילפס מיטל פאר די מוסדות הק' און די חשוב'ע עלטערן שיחי',, אויף די פיין סטריט גאס, און איז לייכט צוצוקומען פון אומעטום אן דארפן פארברענגען אין די ראש האוער טרעפיק.

די עסקנים האבן תיכף דערזען אז "מצאנו את שאהבה נפשינו", דאס איז פונקט די פאסיגע זאך אויף וואס מ'האט ארויסגעקוקט, און ס'האבן זיך תיכף אנגעהויבן די פארהאנדלונגען מיט'ן מוכר. מ'איז דורכאויס די גאנצע צייט געשטאנען אין פארבינדונג מיט'ן מנהיג העדה, כ"ק מרן רבינועט"ר שליט"א, וואס האט אלעס באגלייט בהוראתו על כל צעד ושעל, דורך זיין שליח הנאמן, דער רב הקהלה הגה"צ רבי אלטר גלאנץ שליט"א חדב"ן.

די הנהלה און די עסקנים האבן זיך אריינגעלייגט צוהעלפן צו קענען דורכפירן דעם מקח. נאך אויספירליכע פארהאנדלונגען, איז דאס געשעפט געקומען צו אירע ענדגילטיגע פאזעס דעם היינטיגן מיטוואך אין א מזל'דיגער שעה, ווען די הנהלת המוסדות האבן אונטערגעשריבן דעםקאנטראקט, פארן קאלאסאלן סכום פון פיר מיליאן דאלער.

צו קענען צושטאנד ברענגען דעם מקח האט מען זיך ווי פארשטענדליך גענויטיגט אין גרויסע סכומים, רבינו שליט"א האט פערזענליך באאויפטראגט און געבעטן דעם דעוועלאפער הרבני הנגיד ר' מרדכי הי"ו, וועלכע האט א לאנגיעריגע רעפוטאציע פון מנדב זיין סכומים אדירים פארן געברויך פון היכלי תורה ותפלה לשם ולתפארת, אז ער זאל מנדב זיין תרומת ה' און העלפן צושטאנד ברענגען דעם אפקויף פונעם בנין. ר' מרדכי הי"ו האט אויסגעדרוקט זיין גרייטקייט צו העלפן אוועקשטעלן דעם חינוך הטהור מיסודו פון רביה"ק זי"ע אין לעיקוואוד, און האט ביישטייערט א גרעסערן סכום, און דערמיט זוכה געווען אז דער נייער בנין זאל ווערן נקראת על שמו "בנין מרדכי פארהאנד וזוגתו תחי' ".

טראץ די קורצע צייט פון ווען די פריידיגע מעלדונג איז בליץ-שנעל אריבער פון מויל צו אויער, יעדער האט איבערגעשמועסט די אנטוויקלונגען מיט א געוואלדיגע שמחה וחדותא דקדושה, ובפרט אז דאס איז געווען א ריכטיגער בחינה פון אומר ועושה, ווען די דוחק השעה האט פארלאנגט אז מען זאל קענען גומר זיין דעם מקח און אנהייבן באניצן דעם נייעם בנין תיכף ומיד בו ביום, ויקם השדה - תקומה היתה לה, ווען שוין דעם היינטיגן טאג האבן די תשב"ר תלמידי המוסדות הק' זיך אריינגעצויגן אינעם נייעם בנין, וואו זיי וועלן אי"ה לערנען און דאווענען, און ממשיך זיין די השראת הקדושה פון חינוך הטהור בדרכי אבותינו ורבותינו על התורה ועל העבודה בקדושה וטהרה.

אין די קומענדיגע טעג וועלן די עסקני המוסדות ארומגיין צו נדיבים בעם וועלכע ווילן האבן א חלק אין העלפן אוועקשטעלן די מוסדות הק' על מכונם, מיטן ביישטייערן גרעסערע סכומים און אפקויפן זכותים אינעם בנין החדש והמפואר, חכם לב יקח מצוות, און זוכה זיין צו א מצוה מסויים לדורות, אז די תורה ותפלה און ברכות הנהנין פון די תשב"ר לדורי דורות פון דעם בנין וועלן נזקף ווערן לזכותם.

כי באנו אל המנוחה ואל הנחלה!

ועל הבשורה טובה אומר ברוך הטוב הומטיב

געהאפט
שר חמישים
תגובות: 60
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג יולי 14, 2017 10:55 am

תגובהדורך געהאפט » מיטוואך סעפטעמבער 04, 2019 7:06 pm

20190904_190328.jpg
20190904_190328.jpg (82.01 KiB) געזעהן 6901 מאל

געהאפט
שר חמישים
תגובות: 60
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג יולי 14, 2017 10:55 am

תגובהדורך געהאפט » מיטוואך סעפטעמבער 04, 2019 7:09 pm

20190904_190749.jpg
20190904_190749.jpg (201.41 KiB) געזעהן 6898 מאל

אוועטאר
איש האשכולות
שר האלף
תגובות: 1952
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אוגוסט 16, 2016 3:45 pm
לאקאציע: יעצט בין איך דא

תגובהדורך איש האשכולות » מיטוואך סעפטעמבער 04, 2019 7:11 pm

א שיין בנין דאס
וויכטיג מאכער: סאו ווען ס'מאכצעך אז א ניק פרעגט באמת א פראגע, קריגט ער אן ענטפער, שטייצעך אויב סיז דא, אבער ווען א ניק נוצט זיין קיבארד צו פארהיילן א ווייטאג, טריי איך געווענליך אים נישט צו שטערן.

געהאפט
שר חמישים
תגובות: 60
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג יולי 14, 2017 10:55 am

תגובהדורך געהאפט » מיטוואך סעפטעמבער 04, 2019 7:17 pm

און דעם איז אריין גרעכענט א הויז אין א property און די זייט וואס מען קאלעקט יעצט רענט וואס עס האט approved plans פאר די זעלבע סייז בנין ווי די יעצטיגע

אוועטאר
קאץ און מויז
שר האלף
תגובות: 1540
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אוגוסט 23, 2016 1:18 pm

תגובהדורך קאץ און מויז » דינסטאג סעפטעמבער 17, 2019 11:23 am

eller האט געשריבן:פריידיגע מעלדונג איבער אפקויף און באנייאונג פון נייעם בנין פאר מוסדות סאטמאר לעיקוואוד

קאנטראקט גע'חתמ'ט; בנין באנייט בו ביום - היינטיגן מיטוואך שופטים בעז"ה

לעיקוואוד, ניו דזשערסי. דעם היינטיגן מיטוואך בעת מיר גייען צום דרוק, יום שנתלו בו המאורות לס' "אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה", האט א בשורה טובה ומרנינה אפגעהילכט צווישן אנשי שלומינו איבער דער וועלט בכלליות, ובפרט צווישן איצטיגע און צוקונפטיגע תושבים אינעם נייעם ישוב פון אנ"ש אין לעיקוואוד יע"א, אז "מוסדות סאטמאר לעיקוואוד" האט ב"ה באוויזן אפצוקויפן א גרויסן בנין און שטח אין הארץ פון שטאט, פארן געברויך פון די חינוך פון די צאן קדשים פון די מוסדות הק' תורה ויראה דרבינו יואל מסאטמאר.

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" האט זיך ארויסגעריסן דער פריידיגער שיר ושבח פון די פילע אנשי שלומינו, תושבי שכונת סאטמאר - לעיקוואוד, און מיט זיי האבן זיך מיטגעפרייט אנשי שלומינו אחים לדעה די בכל אתר ואתר, אז די מוסדות הק' אין לעיקוואוד זענען עמטליך אריין אין קאנטראקט און שוין פאקטיש זיך אריינגצויגן אין דעם ערשטן אייגענעם בנין המוסדות.

די שמחה איב גאר באדייטנד נעמענדיג אין באטראכט אז עס איז קוים צוויי יאר זינט די ערשטע משפחה פון אנ"ש האט זיך אריינגעצויגן אין די שנעל-וואקסנדע, אויפבליענדע געגענט וועלכע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א האט אהערגעשטעלט אלס ישוב מחוץ לישיבת כרכים הקשה, א ישוב וואו מען זאל קענען קויפן אדער דינגען א דירה נאה ומרחיבה דעתו של אדם לתורה ועבודה פאר צוגענגליכע פרייזן, און קענען אויפציען לעכטיגע אידישע דורות אן האבן די שרעקליכע פיזור הנפש ולחץ זו הדחק פון די קליינע דירות פאר הימל שרייענדע פרייזן, דערצו האט רבינו שליט"א מייסד געווען און אוועקגעשטעלט די קהלה קדושה און מוסדות הק' מיסודו של רבינו הק' זי"ע זאל אויסשפרייטן אירע פליגלען אויך צו דער נייער געגנט אין לעיקוואוד, אלס מגדל אור פאר אנ"ש, צו קענען זיך פירן און מגדל זיין דורות ישרים באור אילנא דחיי רביה"ק זי"ע ומורשתו הטהורה, און שוין האט מען באוויזן צו מרחיב זיין די גבולי הקדושה, און אפקויפן א גרויסן אייגענעם בנין פאר די מוסדות הק'.

פון איר ערשטן טאג אן מיט קארגע צוויי יאר צוריק העעל"ט, האט מען כסדר געזעהן א נאכאנאנדע וואוקס אינערהאלב די ווענט פון די מוסדות הק', ווען כסדר זענען נתרבה געווארן די סכום התלמידים והתלמידות קע"ה, מיט נאך היימישע משפחות וועלכע האבן זיך ארויסגעצויגן קיין לעיקוואוד, און אריינגעלייגט זייערע קינדער אין די מוסדות הק', די כסדר'דיגע הוספת ספסלי בית המדרש האבן אנגעפילט די ערשטע געדינגענע בניני המוסדות עד אפס מקום, און מען האט שוין פאראיאר צוריק געברויכט זיך ווידעראמאל ציען צו א נייעם און גרעסערן בנין, אבער ווי רוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ, האט מען ווידעראמאל זיך דערזעהן ביים שוועל פונעם נייעם לערן יאר מיט א שטארקן מאנגל אין פלאץ, ווען נאך צענדליגער היימישע משפחות פלאנען צו זיך ציען קיין לעיקוואוד אין די קומענדיגע מאנאטן בעז"ה און מען האט געמוזט ווידעראמאל נעמען דעם וואנדער שטעקן, אבער דאס מאל, זעענדיג דעם גרויסן געברויך, האט מען בעזר ה' באוויזן דאס אומגלויבליכע, און אריין אין קאנטראקט אויף אן אייגן בנין פאר די מוסדות הק', דעם היינטיגן מיטוואך בעז"ה.

שוין פון אנהויב אן ווען די דירות זענען געבויט געווארן פארן געברויך פון אנ"ש דורך דעם בונה ומקים עולמות של תורה הרבני הנגיד המרומם, מפארי ותיקי אנ"ש מו"ה מרדכי פארהאנד הי"ו מעיר הבירה וויען יע"א, איז אויסגעארבעט געווארן א סכום הגון וועלכע וועט גיין פארן געברויך פון קויפן א בנין פאר די מוסדות הק', און דורכאויס די גאנצע צייט האט דער ציבור ארויסגעקוקט דערויף בכליון עינים "מתי יבוא לידי ואקיימנה". דורכאויס דער צייט זענען די עסקני המוסדות ובראשם די חשוב'ע חברי ההנהלה מו"ה פנחס שמעי' שווימער, מו"ה יואל קליין, מו"ה עוזר גרינפעלד, מו"ה משה נפתלי וואלדמאן און מו"ה יואל יערמיאש הי"ו נישט געזעסן מיט פארלייגטע הענט. מ'האט געהאלטן אן אפן אויג און אויפגענומען פארשידענע פארשלאגן. מ'האט זיך אומגעקוקט אויף געוויסע זאכן, אבער ס'געווען לא אסתייע מילתא. א בנין פאר סיי וועלכע מוסדות, בפרט פאר מוסדותינו הק' - וואס ווערט שטענדיג באגלייט פון א "פראבלעם", אז ווי נאר מ'באנייעט עס, איז מען שוין אויסגעוואקסן דאס פלאץ... - מוז נאכקומען געוויסע פאדערונגען, סיי אין פראקטישקייט, סיי פאר די לעגאליטעטן אא"וו.

אין די לעצטערע חדשים האבן די געטרייע עסקנים די חשובע וועד ההורים תושבי הישוב צוזאמען מיטן ענערגישן אדמיניסטראטאר מו"ה אברהם חיים וויזעל הי"ו אונטערגענומען גאר אינטענסיווע באמיאונגען און זענען געזעסן אינאיינעם אויף מיטינגען און געטון וואס נאר מעגליך צו שטיפן די זאך אויף פאראויס.

בחסדי השי"ת האט מען געזען דעם "יגעתי ומצאתי תאמין", ווען ס'איז אונטערגעקומען א גאר פאסיגער פארשלאג, א זעלטן געאייגענטער בנין און שטח וואס מ'האט באקומען די מעגליכקייט עס אפצוקויפן פאר א בנין המוסדות! ועל כולם, דער שטח איז גאר גרויס, בערך צוויי אקער לאנד, און האט שוין אן עקזיסטירנדער בנין פון ארום 25 טויזנט סקווער פוס, א בנין וועלכע איז געווען א מוסד בעפאר און איז פיקס פארטיג, מיט צענדליגע גרויסע און ליכטיגע קלאס צימערן, עס זאלן און אפיסעס, ארומגענומען מיט א ברייטן פארקינג לאט פאר די באסעס, און א ריזן שטח פאר א פלעי גראונד פארן געברויך פון די צאן קדשים, און דאס אלעס איז גרייט אריינצומופן דערין און אנהייבן די לימודים תיכף ומיד שלא יבוטל התמיד.

דער בנין וואס געפינט זיך אין עק פון אלט-שטאט לעיקוואוד, איז אויף א סטראטעגישן ארט, גענוג נאנט צום היימישן ישוב, אין א רואיגן שטילן ווינקל, אבער פונקט גענוג ווייט פאר די געברויך פון סובסידירטע טראנספארטאציע - א גאר וויכטיגער הילפס מיטל פאר די מוסדות הק' און די חשוב'ע עלטערן שיחי',, אויף די פיין סטריט גאס, און איז לייכט צוצוקומען פון אומעטום אן דארפן פארברענגען אין די ראש האוער טרעפיק.

די עסקנים האבן תיכף דערזען אז "מצאנו את שאהבה נפשינו", דאס איז פונקט די פאסיגע זאך אויף וואס מ'האט ארויסגעקוקט, און ס'האבן זיך תיכף אנגעהויבן די פארהאנדלונגען מיט'ן מוכר. מ'איז דורכאויס די גאנצע צייט געשטאנען אין פארבינדונג מיט'ן מנהיג העדה, כ"ק מרן רבינועט"ר שליט"א, וואס האט אלעס באגלייט בהוראתו על כל צעד ושעל, דורך זיין שליח הנאמן, דער רב הקהלה הגה"צ רבי אלטר גלאנץ שליט"א חדב"ן.

די הנהלה און די עסקנים האבן זיך אריינגעלייגט צוהעלפן צו קענען דורכפירן דעם מקח. נאך אויספירליכע פארהאנדלונגען, איז דאס געשעפט געקומען צו אירע ענדגילטיגע פאזעס דעם היינטיגן מיטוואך אין א מזל'דיגער שעה, ווען די הנהלת המוסדות האבן אונטערגעשריבן דעםקאנטראקט, פארן קאלאסאלן סכום פון פיר מיליאן דאלער.

צו קענען צושטאנד ברענגען דעם מקח האט מען זיך ווי פארשטענדליך גענויטיגט אין גרויסע סכומים, רבינו שליט"א האט פערזענליך באאויפטראגט און געבעטן דעם דעוועלאפער הרבני הנגיד ר' מרדכי הי"ו, וועלכע האט א לאנגיעריגע רעפוטאציע פון מנדב זיין סכומים אדירים פארן געברויך פון היכלי תורה ותפלה לשם ולתפארת, אז ער זאל מנדב זיין תרומת ה' און העלפן צושטאנד ברענגען דעם אפקויף פונעם בנין. ר' מרדכי הי"ו האט אויסגעדרוקט זיין גרייטקייט צו העלפן אוועקשטעלן דעם חינוך הטהור מיסודו פון רביה"ק זי"ע אין לעיקוואוד, און האט ביישטייערט א גרעסערן סכום, און דערמיט זוכה געווען אז דער נייער בנין זאל ווערן נקראת על שמו "בנין מרדכי פארהאנד וזוגתו תחי' ".

טראץ די קורצע צייט פון ווען די פריידיגע מעלדונג איז בליץ-שנעל אריבער פון מויל צו אויער, יעדער האט איבערגעשמועסט די אנטוויקלונגען מיט א געוואלדיגע שמחה וחדותא דקדושה, ובפרט אז דאס איז געווען א ריכטיגער בחינה פון אומר ועושה, ווען די דוחק השעה האט פארלאנגט אז מען זאל קענען גומר זיין דעם מקח און אנהייבן באניצן דעם נייעם בנין תיכף ומיד בו ביום, ויקם השדה - תקומה היתה לה, ווען שוין דעם היינטיגן טאג האבן די תשב"ר תלמידי המוסדות הק' זיך אריינגעצויגן אינעם נייעם בנין, וואו זיי וועלן אי"ה לערנען און דאווענען, און ממשיך זיין די השראת הקדושה פון חינוך הטהור בדרכי אבותינו ורבותינו על התורה ועל העבודה בקדושה וטהרה.

אין די קומענדיגע טעג וועלן די עסקני המוסדות ארומגיין צו נדיבים בעם וועלכע ווילן האבן א חלק אין העלפן אוועקשטעלן די מוסדות הק' על מכונם, מיטן ביישטייערן גרעסערע סכומים און אפקויפן זכותים אינעם בנין החדש והמפואר, חכם לב יקח מצוות, און זוכה זיין צו א מצוה מסויים לדורות, אז די תורה ותפלה און ברכות הנהנין פון די תשב"ר לדורי דורות פון דעם בנין וועלן נזקף ווערן לזכותם.

כי באנו אל המנוחה ואל הנחלה!
צוגעלייגטע
unnamed.jpg
unnamed.jpg (261.56 KiB) געזעהן 6422 מאל

אוהב ספרים
שר שלשת אלפים
תגובות: 3316
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג נובעמבער 17, 2011 8:17 pm

תגובהדורך אוהב ספרים » דינסטאג סעפטעמבער 17, 2019 1:08 pm

קאץ און מויז האט געשריבן:
eller האט געשריבן:פריידיגע מעלדונג איבער אפקויף און באנייאונג פון נייעם בנין פאר מוסדות סאטמאר לעיקוואוד

קאנטראקט גע'חתמ'ט; בנין באנייט בו ביום - היינטיגן מיטוואך שופטים בעז"ה

לעיקוואוד, ניו דזשערסי. דעם היינטיגן מיטוואך בעת מיר גייען צום דרוק, יום שנתלו בו המאורות לס' "אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה", האט א בשורה טובה ומרנינה אפגעהילכט צווישן אנשי שלומינו איבער דער וועלט בכלליות, ובפרט צווישן איצטיגע און צוקונפטיגע תושבים אינעם נייעם ישוב פון אנ"ש אין לעיקוואוד יע"א, אז "מוסדות סאטמאר לעיקוואוד" האט ב"ה באוויזן אפצוקויפן א גרויסן בנין און שטח אין הארץ פון שטאט, פארן געברויך פון די חינוך פון די צאן קדשים פון די מוסדות הק' תורה ויראה דרבינו יואל מסאטמאר.

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" האט זיך ארויסגעריסן דער פריידיגער שיר ושבח פון די פילע אנשי שלומינו, תושבי שכונת סאטמאר - לעיקוואוד, און מיט זיי האבן זיך מיטגעפרייט אנשי שלומינו אחים לדעה די בכל אתר ואתר, אז די מוסדות הק' אין לעיקוואוד זענען עמטליך אריין אין קאנטראקט און שוין פאקטיש זיך אריינגצויגן אין דעם ערשטן אייגענעם בנין המוסדות.

די שמחה איב גאר באדייטנד נעמענדיג אין באטראכט אז עס איז קוים צוויי יאר זינט די ערשטע משפחה פון אנ"ש האט זיך אריינגעצויגן אין די שנעל-וואקסנדע, אויפבליענדע געגענט וועלכע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א האט אהערגעשטעלט אלס ישוב מחוץ לישיבת כרכים הקשה, א ישוב וואו מען זאל קענען קויפן אדער דינגען א דירה נאה ומרחיבה דעתו של אדם לתורה ועבודה פאר צוגענגליכע פרייזן, און קענען אויפציען לעכטיגע אידישע דורות אן האבן די שרעקליכע פיזור הנפש ולחץ זו הדחק פון די קליינע דירות פאר הימל שרייענדע פרייזן, דערצו האט רבינו שליט"א מייסד געווען און אוועקגעשטעלט די קהלה קדושה און מוסדות הק' מיסודו של רבינו הק' זי"ע זאל אויסשפרייטן אירע פליגלען אויך צו דער נייער געגנט אין לעיקוואוד, אלס מגדל אור פאר אנ"ש, צו קענען זיך פירן און מגדל זיין דורות ישרים באור אילנא דחיי רביה"ק זי"ע ומורשתו הטהורה, און שוין האט מען באוויזן צו מרחיב זיין די גבולי הקדושה, און אפקויפן א גרויסן אייגענעם בנין פאר די מוסדות הק'.

פון איר ערשטן טאג אן מיט קארגע צוויי יאר צוריק העעל"ט, האט מען כסדר געזעהן א נאכאנאנדע וואוקס אינערהאלב די ווענט פון די מוסדות הק', ווען כסדר זענען נתרבה געווארן די סכום התלמידים והתלמידות קע"ה, מיט נאך היימישע משפחות וועלכע האבן זיך ארויסגעצויגן קיין לעיקוואוד, און אריינגעלייגט זייערע קינדער אין די מוסדות הק', די כסדר'דיגע הוספת ספסלי בית המדרש האבן אנגעפילט די ערשטע געדינגענע בניני המוסדות עד אפס מקום, און מען האט שוין פאראיאר צוריק געברויכט זיך ווידעראמאל ציען צו א נייעם און גרעסערן בנין, אבער ווי רוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ, האט מען ווידעראמאל זיך דערזעהן ביים שוועל פונעם נייעם לערן יאר מיט א שטארקן מאנגל אין פלאץ, ווען נאך צענדליגער היימישע משפחות פלאנען צו זיך ציען קיין לעיקוואוד אין די קומענדיגע מאנאטן בעז"ה און מען האט געמוזט ווידעראמאל נעמען דעם וואנדער שטעקן, אבער דאס מאל, זעענדיג דעם גרויסן געברויך, האט מען בעזר ה' באוויזן דאס אומגלויבליכע, און אריין אין קאנטראקט אויף אן אייגן בנין פאר די מוסדות הק', דעם היינטיגן מיטוואך בעז"ה.

שוין פון אנהויב אן ווען די דירות זענען געבויט געווארן פארן געברויך פון אנ"ש דורך דעם בונה ומקים עולמות של תורה הרבני הנגיד המרומם, מפארי ותיקי אנ"ש מו"ה מרדכי פארהאנד הי"ו מעיר הבירה וויען יע"א, איז אויסגעארבעט געווארן א סכום הגון וועלכע וועט גיין פארן געברויך פון קויפן א בנין פאר די מוסדות הק', און דורכאויס די גאנצע צייט האט דער ציבור ארויסגעקוקט דערויף בכליון עינים "מתי יבוא לידי ואקיימנה". דורכאויס דער צייט זענען די עסקני המוסדות ובראשם די חשוב'ע חברי ההנהלה מו"ה פנחס שמעי' שווימער, מו"ה יואל קליין, מו"ה עוזר גרינפעלד, מו"ה משה נפתלי וואלדמאן און מו"ה יואל יערמיאש הי"ו נישט געזעסן מיט פארלייגטע הענט. מ'האט געהאלטן אן אפן אויג און אויפגענומען פארשידענע פארשלאגן. מ'האט זיך אומגעקוקט אויף געוויסע זאכן, אבער ס'געווען לא אסתייע מילתא. א בנין פאר סיי וועלכע מוסדות, בפרט פאר מוסדותינו הק' - וואס ווערט שטענדיג באגלייט פון א "פראבלעם", אז ווי נאר מ'באנייעט עס, איז מען שוין אויסגעוואקסן דאס פלאץ... - מוז נאכקומען געוויסע פאדערונגען, סיי אין פראקטישקייט, סיי פאר די לעגאליטעטן אא"וו.

אין די לעצטערע חדשים האבן די געטרייע עסקנים די חשובע וועד ההורים תושבי הישוב צוזאמען מיטן ענערגישן אדמיניסטראטאר מו"ה אברהם חיים וויזעל הי"ו אונטערגענומען גאר אינטענסיווע באמיאונגען און זענען געזעסן אינאיינעם אויף מיטינגען און געטון וואס נאר מעגליך צו שטיפן די זאך אויף פאראויס.

בחסדי השי"ת האט מען געזען דעם "יגעתי ומצאתי תאמין", ווען ס'איז אונטערגעקומען א גאר פאסיגער פארשלאג, א זעלטן געאייגענטער בנין און שטח וואס מ'האט באקומען די מעגליכקייט עס אפצוקויפן פאר א בנין המוסדות! ועל כולם, דער שטח איז גאר גרויס, בערך צוויי אקער לאנד, און האט שוין אן עקזיסטירנדער בנין פון ארום 25 טויזנט סקווער פוס, א בנין וועלכע איז געווען א מוסד בעפאר און איז פיקס פארטיג, מיט צענדליגע גרויסע און ליכטיגע קלאס צימערן, עס זאלן און אפיסעס, ארומגענומען מיט א ברייטן פארקינג לאט פאר די באסעס, און א ריזן שטח פאר א פלעי גראונד פארן געברויך פון די צאן קדשים, און דאס אלעס איז גרייט אריינצומופן דערין און אנהייבן די לימודים תיכף ומיד שלא יבוטל התמיד.

דער בנין וואס געפינט זיך אין עק פון אלט-שטאט לעיקוואוד, איז אויף א סטראטעגישן ארט, גענוג נאנט צום היימישן ישוב, אין א רואיגן שטילן ווינקל, אבער פונקט גענוג ווייט פאר די געברויך פון סובסידירטע טראנספארטאציע - א גאר וויכטיגער הילפס מיטל פאר די מוסדות הק' און די חשוב'ע עלטערן שיחי',, אויף די פיין סטריט גאס, און איז לייכט צוצוקומען פון אומעטום אן דארפן פארברענגען אין די ראש האוער טרעפיק.

די עסקנים האבן תיכף דערזען אז "מצאנו את שאהבה נפשינו", דאס איז פונקט די פאסיגע זאך אויף וואס מ'האט ארויסגעקוקט, און ס'האבן זיך תיכף אנגעהויבן די פארהאנדלונגען מיט'ן מוכר. מ'איז דורכאויס די גאנצע צייט געשטאנען אין פארבינדונג מיט'ן מנהיג העדה, כ"ק מרן רבינועט"ר שליט"א, וואס האט אלעס באגלייט בהוראתו על כל צעד ושעל, דורך זיין שליח הנאמן, דער רב הקהלה הגה"צ רבי אלטר גלאנץ שליט"א חדב"ן.

די הנהלה און די עסקנים האבן זיך אריינגעלייגט צוהעלפן צו קענען דורכפירן דעם מקח. נאך אויספירליכע פארהאנדלונגען, איז דאס געשעפט געקומען צו אירע ענדגילטיגע פאזעס דעם היינטיגן מיטוואך אין א מזל'דיגער שעה, ווען די הנהלת המוסדות האבן אונטערגעשריבן דעםקאנטראקט, פארן קאלאסאלן סכום פון פיר מיליאן דאלער.

צו קענען צושטאנד ברענגען דעם מקח האט מען זיך ווי פארשטענדליך גענויטיגט אין גרויסע סכומים, רבינו שליט"א האט פערזענליך באאויפטראגט און געבעטן דעם דעוועלאפער הרבני הנגיד ר' מרדכי הי"ו, וועלכע האט א לאנגיעריגע רעפוטאציע פון מנדב זיין סכומים אדירים פארן געברויך פון היכלי תורה ותפלה לשם ולתפארת, אז ער זאל מנדב זיין תרומת ה' און העלפן צושטאנד ברענגען דעם אפקויף פונעם בנין. ר' מרדכי הי"ו האט אויסגעדרוקט זיין גרייטקייט צו העלפן אוועקשטעלן דעם חינוך הטהור מיסודו פון רביה"ק זי"ע אין לעיקוואוד, און האט ביישטייערט א גרעסערן סכום, און דערמיט זוכה געווען אז דער נייער בנין זאל ווערן נקראת על שמו "בנין מרדכי פארהאנד וזוגתו תחי' ".

טראץ די קורצע צייט פון ווען די פריידיגע מעלדונג איז בליץ-שנעל אריבער פון מויל צו אויער, יעדער האט איבערגעשמועסט די אנטוויקלונגען מיט א געוואלדיגע שמחה וחדותא דקדושה, ובפרט אז דאס איז געווען א ריכטיגער בחינה פון אומר ועושה, ווען די דוחק השעה האט פארלאנגט אז מען זאל קענען גומר זיין דעם מקח און אנהייבן באניצן דעם נייעם בנין תיכף ומיד בו ביום, ויקם השדה - תקומה היתה לה, ווען שוין דעם היינטיגן טאג האבן די תשב"ר תלמידי המוסדות הק' זיך אריינגעצויגן אינעם נייעם בנין, וואו זיי וועלן אי"ה לערנען און דאווענען, און ממשיך זיין די השראת הקדושה פון חינוך הטהור בדרכי אבותינו ורבותינו על התורה ועל העבודה בקדושה וטהרה.

אין די קומענדיגע טעג וועלן די עסקני המוסדות ארומגיין צו נדיבים בעם וועלכע ווילן האבן א חלק אין העלפן אוועקשטעלן די מוסדות הק' על מכונם, מיטן ביישטייערן גרעסערע סכומים און אפקויפן זכותים אינעם בנין החדש והמפואר, חכם לב יקח מצוות, און זוכה זיין צו א מצוה מסויים לדורות, אז די תורה ותפלה און ברכות הנהנין פון די תשב"ר לדורי דורות פון דעם בנין וועלן נזקף ווערן לזכותם.

כי באנו אל המנוחה ואל הנחלה!לפחות שרייב דעם נדבן נאמען אויפן בילדונג כדבעי פארהאנד

לייפציק
שר חמש מאות
תגובות: 638
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך סעפטעמבער 14, 2016 5:55 pm

תגובהדורך לייפציק » דינסטאג סעפטעמבער 17, 2019 1:15 pm

כ'גלייב דאס איז נאר פאר די בילד, אויף די בנין וועט זיין גוט..

אוועטאר
קאץ און מויז
שר האלף
תגובות: 1540
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אוגוסט 23, 2016 1:18 pm

תגובהדורך קאץ און מויז » דינסטאג סעפטעמבער 24, 2019 2:08 pm

כ"ק מרן אדמו"ר מ'סאטמאר מהרי''י שליט"א וועט מארגן דינסטאג דאווענען אין די ישוב
צוגעלייגטע
Lakewood.jpeg
Lakewood.jpeg (157.82 KiB) געזעהן 5856 מאל

צולייגער
שר האלפיים
תגובות: 2402
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך אוגוסט 04, 2010 11:08 am
לאקאציע: איבערגעלייגט

תגובהדורך צולייגער » פרייטאג סעפטעמבער 27, 2019 2:25 am

ביים באזוך האט דער רבי שליט"א אויפגענומען די שותפים מו"ה אשר זעליג בראדט הי"ו און מו"ה שלמה פרידמאן הי"ו פון אימפעריאל ריעל עסטעיט, ווי מען האט אויסגעשמועסט די אפציעס פון מרחיב זיין גבולי הקדושה, און בעיקר איבער דאס צושטעלן הייזער פאר אנ"ש פאר עפפארדעבל פרייזן.
לאמיר עס צולייגן, שטאטעלעך... איינס ביי איינס...

חזקי פרידמאן
שר חמש מאות
תגובות: 653
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג יוני 10, 2018 2:54 pm

תגובהדורך חזקי פרידמאן » דינסטאג אוקטובער 01, 2019 9:21 pm

IMG_20191001_210723.jpg
IMG_20191001_210723.jpg (230.75 KiB) געזעהן 5300 מאל

אשר בחר בנו
שר חמישים
תגובות: 66
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג יוני 24, 2019 1:58 am

תפילות ראש השנה

תגובהדורך אשר בחר בנו » דינסטאג אוקטובער 01, 2019 10:33 pm

א גמר חתימה טובה, און א גוט געבענטשט יאר, מען זאל האבן אויסגעבעטן אלעס גוט'ס.

וויאזוי איז די יום טוב געווען אינעם עיר התורה?

איז הר'ר אלטר געווען דארט?


איז געווען א דרשה, ווער זענען געווען די בעלי תפילה שחרית - מוסף, בעל תוקע,

???

צולייגער
שר האלפיים
תגובות: 2402
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך אוגוסט 04, 2010 11:08 am
לאקאציע: איבערגעלייגט

תגובהדורך צולייגער » דינסטאג אוקטובער 01, 2019 10:52 pm

דער יו"ט ראש השנה תש"פ איז פאריבער גאר דערהויבן אינעם סאטמארן ישוב אין לעיקוואוד. עס איז טאקע דער דריטער ראש השנה אינעם ישוב, אבער דער ערשטער ראש השנה אינעם נייעם בית המדרש בנוי ומשוכלל ברוב פאר והדר, און דער ערשטער ראש השנה בצלו פונעם מרא דאתרא הגה"צ אב"ד שליט"א.

די תפלות זענען אפגעראכטן געווארן מיט גרויס ווארימקייט, און עס האבן זיך באטייליגט א ריזן ציבור געסט, סיי עטליכע עלטערן און געשוויסטער פון חשוב'ע תושבים וועלכע האהן אויסגענוצט דעם געלעגנהייט צו קומען דאווענען אין א היימישן רואיגן ווינקל, און א ריזן צאל אנ"ש פון די ארומיגע געגנטער וועלכע האבן נישט געוואלט פארפאסן דעם געלעגנהייט פון די תפלות און דרשה אויפן היימישן נוסח.

יו"ט ביינאכט איז דער עולם אריבער א לענגערע צייט לברך ולהתברך בברכת השנה ביים רב שליט"א און דער רב שליט"א האט יעדן באגריסט און אנגעוואונטשן הקטנים עם הגדולים.

די בעלי תפלות זענען געווען - אויסער הגה"צ דער רב שליט"א וועלכער האט געדאווענט מיט א גרויס ווארימקייט און שטארקע נעימות, שחרית יום א' אום מוסף יום ב' - די חשוב'ע מורי צדק תושבי הישוב הרה"ג ר' שמואל לייטנער שליט"א (מוסף יום א'), הרה"ג' ר' יואל ווערצבערגער שליט"א (שחרית יום ב'), הרה"ג ר' הערש אלימלך קאהן שליט"א (פסוקי דזמרה).

דעם ערשטן טאג פאר די תקיעות האט דער רב שליט"א אויפגעטרעטן מיט א דרשת התעוררות והתחזקות, מיט דברי הדרכה וחיזוק פארן נייעם יאר, און דערנאך האט דער רב שליט"א פארגעזאגט די פסוקים בעפאר שופר בלאזן. בעל תוקע איז געווען הרה"ח ר' מנחם נחום ווייסבערג שליט"א, בעל תוקע מומחה מארה"ק.

תשליך דעם ערשטן טאג איז רוב עולם געגאנגען ביים לעיק ביי דעם שכנות'דיגן סיניאר דעוועלאפמענט (וואו עס וואוינען עטליכע חשובי זקני אנ"ש) ענקלעיוו און פערוועי.

ותתמלא רחמים על כל אחינו בית ישראל...ועל יושבי העיר הזאת, ועל כל הקהל הקדוש הזה, ותרחם עלינו ועליהם.
לאמיר עס צולייגן, שטאטעלעך... איינס ביי איינס...

אוועטאר
קאץ און מויז
שר האלף
תגובות: 1540
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אוגוסט 23, 2016 1:18 pm

תגובהדורך קאץ און מויז » מאנטאג אוקטובער 07, 2019 11:19 am

זמנים שלש עשרה מדות
צוגעלייגטע
IMG-20191004-WA0071.jpg
IMG-20191004-WA0071.jpg (274.12 KiB) געזעהן 4806 מאל

אוועטאר
קאץ און מויז
שר האלף
תגובות: 1540
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אוגוסט 23, 2016 1:18 pm

תגובהדורך קאץ און מויז » מאנטאג אוקטובער 07, 2019 11:19 am

זמנים פאר יום הקדוש
צוגעלייגטע
IMG-20191004-WA0072.jpg
IMG-20191004-WA0072.jpg (292.25 KiB) געזעהן 4804 מאל

צולייגער
שר האלפיים
תגובות: 2402
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך אוגוסט 04, 2010 11:08 am
לאקאציע: איבערגעלייגט

תגובהדורך צולייגער » מיטוואך אוקטובער 09, 2019 8:46 pm

גוט יום טוב און א גוט יאר, מ'זאל האבן אויסגעבעטן אלעס גוטס.

כמעשהו בראשונ"ה בימי ראש השנה, האט מען אפגעראכטן די תפלות היום פון יום הקדוש אין ביהמ"ד הגדול ברוב עם בראשות הגה"צ דעם רב שליט"א.

נאך די געוואלדיגע התעוררות אום ר"ה האט זיך אנגעזעהן א פרישע פלייץ פון מתפללים פון די ארומיגע געגנטער, אריינגערעכנט א שיינער צאל עלטערע בעלי בתים וועלכע האבן נאך זיך מסתופף געווען בצל רביה"ק זי"ע, און האבן אויסגענוצט דעם געלעגנהייט צו קענען דאווענען אין א סאטמאר'ן ביהמ"ד. טייל האבן זיך געשלעפט א היבשער מהלך, צו אנטייל נעמען ביי די תפלות.

דער רב שליט"א האט פארגעדאוונט מעריב, מוסף און נעילה מיט א גרויס ווארימקייט און נעימות, און באזונדער האט ער אויפגעטרעטן בכניסת יום הקדוש בעפאר כל נדרי, בדברי התעוררות וכיבושין יורדים לחדרי בטן. ווי ער האט באזונדער מעורר געווען איבער קדטשת ביהמ"ד וקדושת התורה, דער היכל ביהמ"ד מיט די אריבער צוויי הונדערט זיצן איז געווען פול געפאקט, און דאס דאווענען איז אריבער מיט גרויס געהויבנקייט. מיט די ניגונים האט אנגעפירט דער מטיב נגן הר"ר יואל הערש לאנדא הי"ו.
לאמיר עס צולייגן, שטאטעלעך... איינס ביי איינס...

אוועטאר
פעפערקארן
שר האלף
תגובות: 1557
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג דעצמבער 08, 2013 8:06 am
לאקאציע: אויפן עולם התוהו

תגובהדורך פעפערקארן » זונטאג אוקטובער 27, 2019 10:57 pm

ווי אזוי איז געווען דארט די יום טוב סכות און שמחת תורה? איז געווען געהעריג מנין גאנץ יו"ט?

צולייגער
שר האלפיים
תגובות: 2402
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך אוגוסט 04, 2010 11:08 am
לאקאציע: איבערגעלייגט

תגובהדורך צולייגער » זונטאג אוקטובער 27, 2019 11:34 pm

ערשטע טעג יו"ט, חול המועד און שבחוה"מ איז געווען א ריזן עולם. כמעט אלע תושבים זענען געבליבן, און געווען אסאך געסט אויך.

אויף צווייטע טעג, איז אויך געווען א שיינער ציבור, בערך פופציג תושבים (פון די סאטמארע ישוב) זענען געבליבן, בנוסף צו א גרויסער עולם פון ארומיגע דעוועלאפמענטס וואס האבן געדאווענט דאהי, און דערצו א שיינער צאל געסט.
לאמיר עס צולייגן, שטאטעלעך... איינס ביי איינס...

הצדיק
שר האלף
תגובות: 1730
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג אוגוסט 05, 2016 9:52 am

תגובהדורך הצדיק » מיטוואך אוקטובער 30, 2019 10:58 pm

image-656x653.png
image-656x653.png (508.35 KiB) געזעהן 3399 מאל

ילדי כיתה ט' דת"ת תורה ויראה דרבינו יואל מסאטמאר לעיקוואוד ביים דאווענען, היינט ר"ח חשון תש"פ, בביהמ"ד בבנין הת"ת

אויב איך בין איך
שר חמישים
תגובות: 76
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג מאי 13, 2019 2:27 pm

תגובהדורך אויב איך בין איך » דאנארשטאג אוקטובער 31, 2019 10:11 am

למעשה איז שוין דארטן דא א רב/דיין?

אוועטאר
שפע רב
שר חמש מאות
תגובות: 675
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג פאברואר 06, 2018 11:20 am

תגובהדורך שפע רב » דאנארשטאג אוקטובער 31, 2019 11:21 am

אויף די פאפירען איז דא א רב, אבער נישט אין עקשען, ער איז כמעט קיינמאל נישט דארט.

פ.ס. כך שמעתי פון א אנגווייטאגטע תושב אפאר חדשים צוריק. קען זיין לעת עתה האבן שוין זיך זאכן געטשויט..

אוועטאר
פאקטען
שר האלף
תגובות: 1260
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג פאברואר 03, 2015 9:34 am

תגובהדורך פאקטען » דאנארשטאג אוקטובער 31, 2019 7:32 pm

ס'האט זיך שוין געטוישט...


יענער תושב איז שוין נישט אנגעווייטאגט..
א כפר"ה אויף אייוועלט...

פאלקס קיך
שר חמישים ומאתים
תגובות: 446
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך מארטש 06, 2019 3:26 pm

תגובהדורך פאלקס קיך » דאנארשטאג אוקטובער 31, 2019 7:42 pm

ווער איז רב דארט?


צוריק צו “ישוב העולם - דירות און ישובים”

ווער איז אונליין

באנוצערס וואס דרייען זיך איצט דא: נישטא קיין איינגעשריבענע באנוצערס און איין גאסט