בלאט 3 פון 3

געשריבן: דינסטאג ינואר 16, 2018 11:54 pm
דורך רופא נפשות
אינעם געזונטהייט פארום איז דא אסאך אשכולות אויף די נושאים.

געשריבן: מיטוואך ינואר 17, 2018 12:38 pm
דורך עניני הנפש
יישר כוח רופא!

געשריבן: מיטוואך אוגוסט 22, 2018 10:52 am
דורך המחפש
ראש פתוח האט געשריבן:ס'איז פארהאנען א מאמר חז"ל (כ'געדענק נישט ווי) ווי פאלגענד: אם תשים כל היסורין שבעולם על כף מאזניים א' ויסורי עניות רח"ל על כף מאזניים השנית, יסורי עניות יכריע את כולם, ה' ישמרנו מכל צער וצרה, און לכאורה יסורי עניות געהער מער צו יסורי הנפש ה"ימדרש רבה שמות - פרשה לא פסקה יב
ד"א את העני עמך אין בעולם קשה מן העניות שהוא קשה מכל יסורין שבעולם אמרו רבותינו כל היסורין לצד אחד והעניות לצד אחד רצונך לידע בא וראה כשהי' השטן מקטרג איוב להקב"ה ואומר לו נתת לו ממון ובנים ואתה חס עליהם שנאמר (איוב א) הלא אתה שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו ואומר (שם) החנם ירא איוב אלהים ואולם שלח נא ידך אמר לו הקב"ה מה אתה רוצה עניות או יסורין אמר לו איוב רבון העולם מקבל אני עלי כל יסורין שבעולם ולא עניות כשאצא לשוק ואין בידי פרוטה לקנות מה אוכל כיון שנתייסר מה כתיב התחיל צווח כנגד מדת הדין שנאמר (שם כו) מי יתן ידעתי ואמצאהו אמר לו אליהוא מה אתה צווח לא אמרת שאינך מבקש העניות אלא היסורין לא אתה שבחרת היסורין שנאמר (שם לו) השמר לך אל תפן אל און כי על זה בחרת מעוני לכך קשה עניות מכל היסורין לכך נאמר את העני עמך אמר הקב"ה לא דיו עניותו אלא שאתה נוטל הימנו רבית הוי את העני עמך: