בלאט 115 פון 116

געשריבן: מאנטאג יוני 24, 2019 1:44 pm
דורך טייבעלע
טייבעלע האט געשריבן:שערי חיים ( פי-די-עף פון RSL, בה"ב ללא השמות), פרעסבורג תרי"ט.

אזוי ווי די פריערדיגע לינק ארבעט נישט שטעלן מיר עס איבער מיט א נייער לינק.

שערי חיים ( פי-די-עף פון RSL, בה"ב ללא השמות), פרעסבורג תרי"ט.

געשריבן: מאנטאג יוני 24, 2019 5:03 pm
דורך ארגינעל
טייבעלע האט געשריבן:
טייבעלע האט געשריבן:שערי חיים ( פי-די-עף פון RSL, בה"ב ללא השמות), פרעסבורג תרי"ט.

אזוי ווי די פריערדיגע לינק ארבעט נישט שטעלן מיר עס איבער מיט א נייער לינק.

שערי חיים ( פי-די-עף פון RSL, בה"ב ללא השמות), פרעסבורג תרי"ט.


מערווערדיג ביי די שטאט סענטע/זענטא ווי דער מו"ל שרייבט
הה"ג אב"ד דק"ק הנ"ל ושמו יצא מלבי...

געשריבן: מאנטאג יוני 24, 2019 5:33 pm
דורך גלאזער
ארגינעל האט געשריבן:
טייבעלע האט געשריבן:
טייבעלע האט געשריבן:שערי חיים ( פי-די-עף פון RSL, בה"ב ללא השמות), פרעסבורג תרי"ט.

אזוי ווי די פריערדיגע לינק ארבעט נישט שטעלן מיר עס איבער מיט א נייער לינק.

שערי חיים ( פי-די-עף פון RSL, בה"ב ללא השמות), פרעסבורג תרי"ט.


מערווערדיג ביי די שטאט סענטע/זענטא ווי דער מו"ל שרייבט
הה"ג אב"ד דק"ק הנ"ל ושמו יצא מלבי...

מ'זעט פון די גאנצע רשימה אז ער האט עס געשריבן מזכרון. ס'איז מורא'דיג

געשריבן: דינסטאג יוני 25, 2019 3:43 pm
דורך אפטא
גלאזער האט געשריבן:
ארגינעל האט געשריבן:
טייבעלע האט געשריבן:
טייבעלע האט געשריבן:שערי חיים ( פי-די-עף פון RSL, בה"ב ללא השמות), פרעסבורג תרי"ט.

אזוי ווי די פריערדיגע לינק ארבעט נישט שטעלן מיר עס איבער מיט א נייער לינק.

שערי חיים ( פי-די-עף פון RSL, בה"ב ללא השמות), פרעסבורג תרי"ט.


מערווערדיג ביי די שטאט סענטע/זענטא ווי דער מו"ל שרייבט
הה"ג אב"ד דק"ק הנ"ל ושמו יצא מלבי...

מ'זעט פון די גאנצע רשימה אז ער האט עס געשריבן מזכרון. ס'איז מורא'דיג


ער ברענגט אין זיבנבערגן א שטאט אראהע.
ווייסט איינער ווי דאס איז היינט צו טאג.

געשריבן: מאנטאג יולי 01, 2019 8:03 pm
דורך טייבעלע
טייבעלע האט געשריבן:
טייבעלע האט געשריבן:ב"ה מען מאכט פארשריט; געבליבען זענען נאר 17 ספרים אן קיין לינקס:

14) תרצ"ו, חזון ישעי'.

מיר האבן ביי אונז חוץ פון די ספרים נאך א ליסטע פון ספרים וואס דערווייל האבן מיר נישט קיין לינקס צו זיי, בעזהשי"ת האפן מיר צו אפזיכן די ספרים און עס אהער שטעלן.

חזון ישעי' {פרקי אבות} (פי-די-עף), סאטמאר תרצ"ו.

געשריבן: מאנטאג יולי 01, 2019 8:16 pm
דורך טייבעלע
טייבעלע האט געשריבן:
גלאזער האט געשריבן:מסכת מקואות תרח"ץ [איך קען דיר עס שיקן אויף אימעיל]

דאכט זיך מיר פארמאגן דעם ספר, ווען עס וועט זיין בכדי שיעשו וועלן מיר בס"ד אפירזוכן און ארויפלייגן א פי-די-עף.

מסכת מקואות (פי-די-עף), עדעלין תרח"ץ.

געשריבן: מיטוואך יולי 03, 2019 10:52 pm
דורך טייבעלע
זכרון ירושלים (פי-די-עף, בה"ב ללא השמות), ווארשא תער"ב.

געשריבן: דינסטאג יולי 09, 2019 2:26 pm
דורך טייבעלע
זמירות ישראל [תהלים] {ח"ד} (פי-די-עף, פון ג"ב סוף הספר), פיורדא תקס"ה.

געשריבן: דינסטאג יולי 09, 2019 4:42 pm
דורך טייבעלע
טייבעלע האט געשריבן:
טייבעלע האט געשריבן:מען מאכט פארשריט; געבליבען זענען נאר 44 ספרים אן קיין לינקס:

11)תרס"ד לובלין - קהלת משה [קאזשניץ].

קהלת משה (פי-די-עף), לובלין תרס"ה.

די ערשטע לינק ארבעט שוין נישט לייגן מיר עס איבער מיט א נייעם לינק.

קהלת משה (פי-די-עף), לובלין תרס"ה.

געשריבן: מאנטאג יולי 15, 2019 5:03 pm
דורך טייבעלע
פני יצחק מונקאטש תרנ"ב

געפונט זיך שוין א לינק אינעם צווייטער אשכול.

געשריבן: דאנארשטאג יולי 18, 2019 1:21 pm
דורך טייבעלע
טייבעלע האט געשריבן:
SPUSMN האט געשריבן:מען מאכט פארשריט; פון 84 ספרים האבען שוין 23 לינקס, געבליבען זענען נאר 61 אן לינקס:

תר"ס, אפסי ארץ ח"א

אפסי ארץ ח"ב (באוצה"ח), מונקאטש תר"ס.

בח"א לא מצאתי פרענומעראנטן.

די ערשטע לינק ארבעט שוין נישט לייגן מיר עס איבער מיט א נייעם לינק.

אפסי ארץ ח"ב (באוצה"ח), מונקאטש תר"ס.

געשריבן: פרייטאג יולי 19, 2019 7:05 pm
דורך טייבעלע
מחנה חיים (פי-די-עף), פרעשבורג תרכ"ב.

געשריבן: פרייטאג יולי 19, 2019 7:26 pm
דורך טייבעלע
זרע קודש מצבתה (פי-די-עף), לאדז תרפ"ח.

געשריבן: פרייטאג יולי 19, 2019 7:40 pm
דורך טייבעלע
שם משמואל (פי-די-עף), מונקאטש ת"ש.

געשריבן: זונטאג יולי 21, 2019 8:16 pm
דורך טייבעלע
טייבעלע האט געשריבן:תאמי צביה (עמ' 106), פיעטרקוב תרצ"ה.

דער עקסזעמפלאר אויף ה"ב פעלט פון די נעמען, שטעלען מיר איבער מיט א לינק צו פארבעסערטע עקזעמפלאר.

תאמי צביה (עמ' 106, אויף ה"ב פעלט), פיעטרקוב תרצ"ה.

געשריבן: מאנטאג יולי 22, 2019 1:12 am
דורך בראשית ברא
יישר כח טייבעלע
ווי לאנג האלטן די אלע לינקס?

געשריבן: מאנטאג יולי 22, 2019 9:24 am
דורך טייבעלע
די אלטע לינקס צו I-Drive זענען שוין אויסגעלאפן.

די נייערע לינקס וואס איז צו One Drive דארפן לכאורה נישט אויסלויפן.

געשריבן: מאנטאג יולי 22, 2019 3:04 pm
דורך טייבעלע
גלאזער האט געשריבן:טייבעלע היקר
מחולת המחנים האט איר אפשר?

שוין געווען אויף בלאט 62 מיט א לינק צו ג"ב, יענער ספר אויף ג"ב קען מען שוין נישט עפענען, לייגען מיר א פי-די-עף און א צווייטער לינק צו HDL.

מחולת המחנים (פי-די-עף פון HDL עמ' 169), פרעשבורג תרי"ט.

געשריבן: מאנטאג אוגוסט 05, 2019 8:09 pm
דורך טייבעלע
תפארת אברהם (פי-די-עף), ווארשא תרנ"ז.

געשריבן: מאנטאג אוגוסט 19, 2019 10:54 pm
דורך טייבעלע
אמרי יוסף {בראשית] (פי-די-עף), סיגעט תר"ע.

געשריבן: דינסטאג אוגוסט 20, 2019 12:17 am
דורך גלאזער
יישר כח טייבעלע
איך זוך די מעות קדימה פון תפלה למשה דפו"ר תר"ם, ס'איז אויך דא אין די נייסטע מהדורה וואס רב ט"ב מלאפאש האט ארויסגעגעבן אפאר יאר צוריק.
האסט עס אפשר

געשריבן: דינסטאג אוגוסט 20, 2019 2:11 pm
דורך טייבעלע
אוהב ספרים האט געשריבן:
טייבעלע האט געשריבן:אורח לצדיק (מאוצה"ח), ווארשא תרנ"ג.


דער ספר האט 2 מהדורות אין די זעלבע יאר די זעלבע דרוק, נאר 2 אנדערע מוציאים לאור, 2 ברודער, און אנדערע הסכמות און אנדערע פרענומעראנטן

בעצם זעהט אויס די ספר און די שער בלאט זענען ביידע די זעלבע תרנ"ג - אבער די הסכמות מיט די הקדמת המו"ל זענען אנדערש, דהיינו די ערשטע הסכמות זענן פון תרנ"ב, די צווייטע סעט הסכמות זענען פון תרנ"ו,


די ערשטע לינק פון דער ספר ארבעט שוין נישט, לייגן מיר עס איבער מיט א נייער לינק.

אורח לצדיק (מאוצה"ח), ווארשא תרנ"ג.

הסכמות משנת תרנ"ב-ג

געשריבן: דינסטאג אוגוסט 20, 2019 3:09 pm
דורך טייבעלע
אורח לצדיק (פי-די-עף), ווארשא תרנ"ג-ו.

הסכמות משנת תרנ"ו.

געשריבן: דאנארשטאג סעפטעמבער 05, 2019 2:18 pm
דורך טייבעלע
בן יאיר (עמ' 12), ירושלים תרפ"ו.

געשריבן: דינסטאג אוקטובער 29, 2019 3:48 pm
דורך טייבעלע
מעגל ישר {ח"ב} (פי-די-עף, פון NLI עמ' 223 {308}), ווארשא תרכ"ד.