בלאט 119 פון 122

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 12:52 am
דורך מצבות שטעלער
3402
ר' מרדכי פערלבערגער ב"ר צבי מאיר - ז' טבת תשע"ד

ר' ברוך דוב ב"ר שמשון היימאן - ד' אלול תשע"ד

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 12:53 am
דורך מצבות שטעלער
3403
ר' דניאל ב"ר חיים דוד מאיער - ה' אדר תשע"ה

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 12:53 am
דורך מצבות שטעלער
3404
מרת נחמה ב"ר חיים שפילער, אשת ר' שמעון זאב הלוי לובלסקי - כ"ה אב תש"ע

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 12:54 am
דורך מצבות שטעלער
3405
מרת רחל לאה ב"ר שמשון זאב הלוי לובלסקי, אשת ר' ישראל צבי מלינגער - ח' שבט תשס"ו

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 12:54 am
דורך מצבות שטעלער
3406
ר' דניאל ב"ר חיים דוד מאיער - ה' אדר תשע"ה

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 12:55 am
דורך מצבות שטעלער
3407
ר' ברוך עמרם ב"ר שמואל יוסף דאום - ד' אייר תשע"ב

ר' שמואל יוסף ב"ר חיים יהודה דאום - כ"א אב תשס"ג

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 12:56 am
דורך מצבות שטעלער
3408
מרת רבקה גינה ב"ר אהרן קוט, אשת ר' שמואל יוסף דאום - י"ב שבט תשס"ט

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 12:56 am
דורך מצבות שטעלער
3409
ר' דוב ב"ר אברהם אבא פינקלשטיין - ב' אייר תשס"ב

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 12:57 am
דורך מצבות שטעלער
3410
ר' שלום מרדכי שטערן ב"ר יוסף ישראל - ט' ניסן תשס"א

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:00 am
דורך מצבות שטעלער
3411
מרת גיטל דבורה שטרן ב"ר מנחם מנדל היימאוויטש - י"ג תמוז תשנ"א

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:01 am
דורך מצבות שטעלער
3412
מרת רחל ב"ר יוסף ישראל שטערן, אשת ר' זעליג לייזער ארטמאן - י"ח שבט תשס"ז

ר' זעליג לייזער ארטמאן ב"ר חיים ישראל - ב' תשרי תשנ"ד

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:02 am
דורך מצבות שטעלער
3413
ר' יצחק צבי ב"ר מנחם יהודה ביראן - כ"ח אייר תשנ"ג

מרת פערל מלכה ב"ר אליעזר יעקב סימאן, אשת ר' יצחק צבי ביראן - כ"ג כסלו תשנ"ג

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:02 am
דורך מצבות שטעלער
3414
מרת פערל ראטה ב"ר שלמה איינהורן - כ"ז ניסן תשנ"ג

ר' שלמה זלמן ב"ר יעקב ראטה - א' ניסן תשנ"א

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:03 am
דורך מצבות שטעלער
3415
ר' ארי' לייב ב"ר יחיאל מיכל פולק - י"ב תמוז תשנ"ד

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:04 am
דורך מצבות שטעלער
3416
ר' חיים ב"ר מנחם מענדל הלוי גרוס - ז' אלול תשנ"ד

מרת פריידא גרוס ב"ר יוסף אבראהאם - כ"ג תמוז תשס"א

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:05 am
דורך מצבות שטעלער
3417
ר' יצחק הרבסט ב"ר יעקב - י"ד תשרי תשנ"ה

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:06 am
דורך מצבות שטעלער
3418
ר' אברהם ב"ר רבינו איזראעל - כ"ה תמוז תש"ע

ר' ישראל ב"ר יעקב הלוי ויזל - כ"ה אדר א' תשע"א

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:07 am
דורך מצבות שטעלער
3419
ר' מאיר (העניך) ב"ר יצחק אייזיק צבי בענהארט (בערנהוט) - ו' שבט תשע"ה

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:07 am
דורך מצבות שטעלער
3420
מרת רחל גליקסמאן ב"ר אברהם לאקס - כ"ה ניסן תשע"ג

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:08 am
דורך מצבות שטעלער
3421
ר' אברהם יוסף ב"ר משה אלטוסקי - ו' חשון תשס"ו

ר' מנחם מאניס ב"ר שמואל שמעלקא וסרמן - י"ד שבא תשס"ה

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:09 am
דורך מצבות שטעלער
3422
מרת טויבא גולדפינגער ב"ר ישעי' שווארץ - ח' אב תשס"ז

ר' יצחק יעקב ב"ר ישעי' גאלדפינגער - י"ב תשרי תשס"ה

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:10 am
דורך מצבות שטעלער
3423
ר' יהודא ארי' ב"ר נחמי' ענגעלבערג - ה' כסלו תש"נ

מרת מרים מעימעל ענגעלבערג ב"ר פרץ - כ"ה תמוז תש"ס

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:12 am
דורך מצבות שטעלער
3424
מרת מיכלה קורניצר ב"ר מרדכי דוד קנאבלאך - ט"ז אלול תש"ס

ר' נפתלי ב"ר משה קורניצר - י"ח אדר תשנ"א

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:13 am
דורך מצבות שטעלער
3425
מרת לאה בת אברהם אבינו, אשת ר' מאיר זאב שעכטער - כ"ט אייר תשנ"ט

ר' מאיר זאב וואלף ב"ר אהרן שעכטער - ג' טבת תשס"ה

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:17 am
דורך מצבות שטעלער
3426
ר' רפאל ב"ר אהרן אלעזר גראבער - ג' טבת תשס"ב

מרת פריידל ב"ר שמואל צבי פייבוש, אשת ר' רפאל גראבער - כ"ג שבט תשע"ג