מדינת ישרא' ---סוריא --שלום--?

באריכטן און אנאליזן

די אחראים: אחראי, געלעגער

Anonymous

מדינת ישרא' ---סוריא --שלום--?

תגובהדורך Anonymous » מיטוואך ינואר 17, 2007 10:51 am

העתקה

אין ישראל איז אויסגעבראטכן אח שטורם דינסטיק אינדערפרי ווען די טעגלעכע ישראל צייטונג “הארץ” האטט באחריכטעט מיט קידוש לבנה אותיות, אחז ישראל און סיריע האטבן דערגרייכט אח געהיימען שלום אטפלמאחך, לויט וועלכע ישראל וועט זיך צוריקציען פון רמת הגולן וועלכע זי האטט אטקופלירט אין יוני 1967 און סיריע וועט אויפהערן שטיצן כיזבאטלאח, כאחמאחס און איבערהאחקן איר קאטנטאחקטן מיט איראחן.

אטבער אחפלנים אחז “די איי האטט געפללאחצט איידער די שלום-טייבעלע האטט געקענט געבוירן ווערן”... גלייך נאטך דער פלרסום פון דעם באחריכט האטבן סיי ישראל און סיי סיריע געלייקנט. פלרעמיער אהוד אטלמערט האטט דערקלערט דינסטיק, אחז דאטס זיינען געווען געשפלרעכן פון אחן אינדיווידועלן מענטש, אטן קיין שום גוטהייסונג און אויטאטריטעט מצד דער ישראל רעגירונג. אויך סיריע האטט אטפיציעל געלייקנט דעם באחריכט. “דאטס איז אחן אויפגעבלאטזענער באחלון. עס איז די באחקאחנטע שפלראחך פון ישראל”... האטט סיריעס אויסערן מינסטירעיום דערקלערט.

“הארץ” דערציילט אחז צווישן יולי 2004 און סעפלטעמבער 2006 זיינען פאטרגעקומען געהיימע באחגעגענישן צווישן פאטרשטייער פון ישראל און סיריע, צו אויסאחרבעטן אחן אטפלמאחך צווישן די צוויי לענדער. לויט דעם טעקסט פון דעם אטפלמאחך, האטט סיריע געפאטדערט אחז ישראל זאטל זיך צוריקצוען פון דעם גולן צו די גרענעצן פון יוני דעם 4טן, 1967, אין אח משך פון פינף יאטר; אטבער ישראל האטט געפאטדערט 15 יאטר דורכצופירן דעם צוריקצי. די שטחים פון די צוויי זייטן פון דעם גרענעץ וועלן לויט דעם אטפלמאחך בלייבן ליידיק. ישראל וועט בלייבן דער בעל הבית אויף די וואחסערן פון דעם כנרת טייך.

דער דאטקומענט, אח מין אומאטפיציעלן דאטקומענט פון פאחרשטענדענישן, רופט זיך אח נאטן-פלייפלער, און פאחרמאטגט נישט קיין געזעצלעכן תוקף.

די געשפלרעכן, דערציילט “הארץ”, זיינען פאטרגעקומען מיט דעם וויסן פון פלרעמיערס אריאל שרון און אהוד אטלמערט. דער פאטרשטייער פון דעם צד פון סיריע איז געווען איבראחהים סאחלאחמאטן, און מצד ישראל איז עס געווען דר. אלון ליאל, געוועזענער דירעקטאטר פון דעם אויסערן מינסטעריום. די געשפלרעכן זיינען פאטרגעקומען מיט אחן אייראטפלעאישן מתווך.

שלמה שמיר, קאטרעספלאטנדעט פון “הארץ” אין ניו יאטרק און פלאטליטישער קאטלומניסט פון אחלגעמיינעם זשורנאחל, האטט דינסטיק דערקלערט, אחז “לויט די מיינונג פון מערערע עקספלערטן זעט נישט אויס אחז עס וועט זיין קיין שלום צווישן ישראל און אירע שכנים במשך פון די קומענדיקע 50 יאטר”.

אוועטאר
בןהרחמן
סעקרעטאר
תגובות: 1491
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג יוני 27, 2006 1:08 am
לאקאציע: אויפן רעקליינער

תגובהדורך בןהרחמן » מיטוואך ינואר 17, 2007 2:56 pm

העתקה פון וואו? (עד קוקט אויס ווי אל-געמיינער)


צוריק צו “אידישע און וועלטליכע נייעס”