הלכות נהיגה ברכב לחסיד שוטה

עקסקלוסיוו: ארטיקלען און אנאליזן

אחראי: אחראי

געטראכט
שר העשר
תגובות: 33
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג סעפטעמבער 03, 2017 3:59 pm

הלכות נהיגה ברכב לחסיד שוטה

תגובהדורך געטראכט » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 9:33 am

הלכות נהיגה ברכב לחסיד שוטה ובו כ"ד סעיפים.

א. מיד בהכנסו לרכבו יעלה במחשבתו הני יסודות חשובים, " לא נברא העולם אלא בשבילי" והנני שייך לעם הנבחר ולחסידות והקהילה המפוארת ביותר, וכל הבריאה והרחובות וה"ראודס" וה"הייוייז" וכו' לא נוצרו אלא בשביל שיהודי כמוני יסע במרכבתו המהודרת עליהם ויתקן את הניצוצות שנפלו לתוכם, וכל הנבראים והבריות שמסביב יתכופפו אלי ויעשו רצוני,
הג"ה וככל שרכבו יותר רייסערי"ש ומוציא עיניים, ישנן לעצמו דבר זה בכפל כפליים.

ב. ויאמר בפיו "הנני מקבל על עצמי מעכשיו עד למחר בעת הזאת לא להיכשל חלילה באיסור ציות לחוקות הגוי ומנהגיו שמכונים "DRIVING LAWS" "כדכתיב ובחוקותיהם לא תלכו" .

ג. אין לחגור את הגארטל המותקנת בקאר בשו"א, ואם יש עמו ילדים שהגיעו לגיל חינוך, יחנך אותם להקפיד ע"כ,
הג"ה והטעם דהרי ממ"נ אם הוא נוהג לחגור גארטל כל היום הרי הוא כבר חגור בגארטל ותרי גארטלך למה לי, ואם הוא נוהג לחגור גארטל רק בעת התפילה וכעת יחגור גארטל גם בעת הנהיגה הרי שוב אין הגארטל בגד המיוחד לתפילה.

ד. בשעת הדחק כגון שיש לו התרעה ממכשיר הווייז על כוחות הסט"א הנמצאים באזור וירא לקבל טיקעט, יעביר הגארטל מעל גופו אך לא יכניסו לבית קיבול שלו שעושה "קליק " , ומיד כשיעבור הסכנה יחזירו למקומו כמקודם.

ה. מיד יתגבר כארי וילחץ בכל כחו על הגז, וייתן למרכבתו לצאת לדרך בזריזות וההתלהבות כפי שנקרא במדינתנו שמאסען או ראסען וכדומה והכל לפי מנהג המקום.

ו. ינסה למצוא מודעה המורה על ה"ספיד לימיט" , ויוסיף מיד למספר הכתוב במודעה מחצה או שליש או רבוע, הג"ה: ואין ליתן בזה שיעור מצומצם אלא הכל לפי כחו ומספר הסוסים (HORSEPOWER) שנמצאים באף רכבו, אך עכ"פ לא יפחת מחומש, חוץ ממי שיש לו מרכבה המכונה "אלטע טראנטע" יכול בדיעבד להסתפק במעשר.

ז. כשמתקרב למכשיר האורות המתחלפים בצבעי ירוק אדום וצהוב ישתדל מאד לא להגיע לשם כשהוא מורה על אדום, כידוע ליודעי ח"ן שאדום מורה על מידת הדין ח"ו.

ח. אם רואה מרחוק שהצבע מתחלף לצהוב יגביר כחו במאד מאד בכדי להספיק טרם יהפוך לאדום.
הג"ה: גם אם נהפך לאדום לא קפדינן לעצור, ובתנאי שהתחיל במרוצתו בזמן שהיה צהוב.

ט. אם איתרע מזליה והגיע כשאדום, יתנהג כדלהלן, אם הוא עומד ראשון בשורה, יתקדם עם רכבו כמה שאפשר לתוך פרשת הדרכים (אינטרסקשן בלע"ז) אף שזה מפריע לאנשים ובפרט לזקנים וילדים לעבור את הרחוב, ולא יהא ליבו נוקפו אלא אדרבה ישמח שזכה בשכר הפסיעות שהוסיף להם בעל כרחם.

י. מיד כשמתחלף האור לירוק יתחיל מיד תוך כדי דיבור בנסיעתו בכל הכח, ובזה יינצל מלהיכשל באורות הבאים
,
הג"ה ואם קיבל אימייל חדש או טקסט, וואצאפ וכדו' וטרם הספיק לקרוא את כולו יש להקל עד שיסיים .

יא. אם אינו עומד ראשון בשורה אלא יש מלפניו רכבים אחרים, אזי יתחיל תיכף ומיד (ואף קצת לפני כן) בהתחלף האור לירוק , לצפצף בצפצוף ובקול גדול, וכך סדר צפצופו, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, וכן על זה הדרך עד שהעומדים לפניו מבינים שכוונתו "פנו דרך" ונותנים לו לנסוע,
הג"ה: ויחידי סגולה המורמים מעם שיש להם ברכבם מה שמכונה "סיירין" בלע"ז יצפצפו בזה, אך סדר צפצופם שונה, שהם מצפצפים קודם צפצופים קצרים כמו בתרועה ורק לאחריו משמיעים את כל היללה.

יב. אם נתקע בטרפיק , יעשה את סדר הצפצופים דלעיל אך ביתר שאת וביתר עוז, ואם כל זה אינו עוזר יעשה לעצמו דרך חדשה בצידי הדרך ובשעת הדחק אף על הסיידוואק.

יג. אם הקאר שלפניו מנסה להיכנס לפארקינג ומעכב אותו מלהמשיך בנסיעה, ובפרט אם זה רח"ל אשה המתקשה לעשות פארקינג כידוע שעבורם זו אחת המלאכות הקשות שבנהיגה, יקרב את רכבו באופן שיקשה ביותר על הכניסה, ויתחיל מיד בסדר הצפצופים הנזכר לעיל, ואם זה בשעות החשיכה אף יוסיף ויהבהב עם האורות החזקים שלו במהירות, ובכך יזכה אף לקיים מצוות מחאה על הפירצה הנוראה של נהיגת נשים ל"ע,

הגה: ויש המקפידים לקיים את מצוות המחאה דייקא בפה, ומתחילים לצעוק "WHO GAVE YOU A LICENCE" ועוד שירות ותשבחות שאין כאן המקום לפורטם.

יד. כשרוצה לפנות לצד ימין או שמאל, אין להשתמש באורות הנקראים "וינקר" בלע"ז אלא יפנה בלי לסמן מקודם, ובכלל יש להמעיט מלהשתמש באורות אלו למעט באופן שנבאר להלן בס"ק ט"ו

טו. אם הוא רוצה לעצור את רכבו לשניים או שלושה מיניטן ( ואף יותר, והכל לפי חשיבותו) לקחת דבר מה מחנות וכדומה, ואין לו מקום פארקינג, יעצור היכן שרוצה אף אם זה חוסם את רכבו של האחר או סוגר את הרחוב, ואז ידליק את ארבעת האורות הנ"ל עד שיחזור לרכבו, ולא יתבייש מפני המלעיגים והמצפצפים, אלא יחנכם למידת הסבלנות.

טז. בימות הגשמים יקפיד מאד להיכנס לשלוליות המים בכח גדול ולעשות שפריץ גדול בכדי לזכות את כל האנשים מסביב בתשעה קבין מי גשמים מגושמים.

יז. בשעת הנהיגה דבר נכון ויפה לא להסתכל מחוץ לרכב אלא יעסוק בטלפון שלו בכתיבת וקריאת מיילים או טקסט מעסעדג'ס, והמהדרין מחזיקים בשני סלפונ'ס אחד הוא מחזיק ליד אזנו ומדבר ובשני כותב, ובזרועו מזיז את גלגל הנהיגה, ובזה מקיים "כל עצמותיי תאמרנה".

יח. כשמדבר בטלפון בעת הנהיגה אין להשתמש כלל בספיקרפון או בדבר שנכנס לאוזן ונקרא בלוטוט' בלע"ז, דהרי "חדש אסור מן התורה" אלא יחזיק הטלפון בסמיכות לאוזנו, כמו שנהגו אבותינו מדורי דורות,

הג"ה איסור זה נאמר רק בעת שנוהג ברכב, אך בתוך בית המדרש וכדומה ידבר כך ואדרבה זה נקרא קו"ל בלע"ז, ואף גורם לאחרים לחשוב שהוא מדבר עם עצמו .

יט. בכל מקום שמגיע למודעה שכתוב עליו NO RIGHT TURN או NO LEFT TURN וכל היוצא כזה, ידע שכוונתו המלצה בעלמא ולאו דווקא, ובוודאי שבשעת הדחק או לצורך מצוה אין לציית אליו כלל.

כ. כשמגיע למודעה שכתוב עליו NO U TURN ועליו סימן מוזר ומפותל, ידע שהכוונה בזה שכאן צריך להתנהג באיפכא מסתברא, ואפשר להתהפך ללא חשש.

כא. כשמגיע למודעה בעל צורה משונה עם שמונה צדדים בצבע אדום וכתוב עליו STOP, ידע שזה מיועד אך ורק לעכו"ם, ואין להתייחס אליו ח"ו, והמחמירים אף מוסיפים במהירתם בכדי לא להסתכל עליו כלל.

כב. כשמגיע לעשות עם רכבו פארקינג תלוי הדבר באופניים הבאים, אם הוא מוצא מקום לשני קאר"ס, אז יעמיד את שלו באמצע השניים בכדי שיתאפשר לו לצאת בהרחבה ובנקל, ובאם מוצא רק מקום מצומצם ביותר יעשה כדלהלן, יכנס לאחוריו עד ששומע "בום" ויתחיל לנענע את זה שלאחריו ואח"כ את זה שלפניו, וכך יעשה ימה וקדמה ימה וקדמה וחוזר חלילה עד שהצליח לדחוף את עצמו, ואם על הדרך עיקם ושבר קצת מרכבו של חבירו אין בזה דין מזיק דאיהי דאזיק אנפשיה כאשר לא השאיר מספיק מקום, ושילמד לקח לפעם הבאה.

כג. אם פגע בו מנוול זה וחטף לו את הפארקינג שהוא חושב שזה בשבילו, ייצא מיד ויגער בו בכל כוחו ויבייש אותו עד דאזל סימקא וכו',

הג"ה ויש המחמירים שמחכים עד שיילך ואז מוציאים את האוויר מגלגלי רכבו (דהרי זה אוויר בעלמא ולא שייך בזה איסור גזל, ואין מקום לחשוש).
כד. בלילה בשכבו על משכבו, לא יעשה חשבון הנפש כמה נזק, גזל זמן וממון, עגמת"נ וצער הוא גרם היום לאחרים, דהרי דבר זה סכנה לבריאותו ושלוות נפשו, וחמירא סכנתא מאיסורא, ובוודאי כל אלו הגיע להם העגמ"נ שגרם להם עפ"י דין והיה זה מצווה (ואולי היה צריך לעשות לו אף יותר), וגם אם לא, בוודאי יאמרו הרני מוחל לפני ק"ש שעל המיטה, ושלום עלי נפשי, ויישן מיד.

לא כן החסיד הירא והשלם, שנכנס ברכבו בבוקר ומיד מעלה על מחשבתו "שויתי ה' לנגדי תמיד" ו" בכל דרכך דעהו" ויודע שבנהיגתו ברכבו יכול לקיים כל רגע ורגע מצוות רבות, חסד, עבודת המידות וקידוש שם שמים, ואומר "הרני מקבל על עצמי מצוות ואהבת לרעך, ומצוות ונשמרתם מאד לנפשותיכם", ויוצא לדרכו עם תפילה קצרה ופרק תהילים שהקב"ה יצליח דרכו וישמרהו מכל צער וכו', ומשנן לעצמו ששום טרפי"ק או כל מפריע אחר לא יכול לעכב אותו שלא לצורך, ואף אחד לא יכול לקחת לו את הפארקינג, להפריעו או לגרום לו לעגמ"נ וכו' כי הרי הכל בהשגחתו העליונה והכל לטובה מאיתו יתברך, וכך גורם כל היום לקידוש שם שמים כמו שמובא בחז"ל כשאומרים "כמה נאה מעשיו וכו'" ואף זוכה להיות מעביר על מידותיו ועושה חסד עם האחרים, ובכל רגע שנוסע לפי כל כללי הזהירות בדרכים והחוקים מקיים מצוות ונשמרתם וכו'.
וכשמגיע לביתו בשלום מודה להקב"ה ואומר מזמור לתודה, ובשכבו על משכבו עושה חשבון הנפש וחושב על נקודות שהוא יכול לשפר ולהתחזק, וכך יישן מתוך שמחה ובידיעה שיש לו שמירה עליונה על כל צעד ושעל.

געטראכט
שר העשר
תגובות: 33
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג סעפטעמבער 03, 2017 3:59 pm

תגובהדורך געטראכט » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 9:52 am

איך האב דאס מחבר געווען נאכן זעהן אין דעם אשכול viewtopic.php?f=3&t=35463 וואס פאר א הרגשה מענשען האבען אז די אלע עניינים פין "דרייבינג סעיפטי" האט גארנישט מיט עבודת ה', אין עס איז עפעס גוי'יש צי מציע זיין מתקן זיין אין דעם עניין.

אויב וועט איינער זיך אביסל מחזק זיין אין דער נושא, והיה זה שכרי.

פארשטייט זיך אז איך וועל זיך גאר פרייען מיט הערות הארות קריטיק אין הוספות.

אוועטאר
בענקעל
שר האלפיים
תגובות: 2805
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג יוני 25, 2015 11:30 am

תגובהדורך בענקעל » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 10:02 am

Wow wow wow און נאכאיינמאהל wow!

אזאנע מליצות צאמגעווארפן. א יעדע סעיף עקסטער אויסגעשאסן. און אליין געווארן ירוק אדום וצהוב.

הרב געטראכט. זייער אויפריכטיגע רייד, א דאנק פאר'ן שרייבן.

אוועטאר
שמרי' קערנקרויט
שר מאה
תגובות: 195
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך אוקטובער 18, 2017 11:11 pm
לאקאציע: ביים טיר פון בית המדרש

תגובהדורך שמרי' קערנקרויט » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 10:16 am

;l;p- ;l;p- ;l;p- ;l;p-

איי איז דאס געוואלדיג! :lol:

ישמע חכם ויוסיף לקח!
א שנארער
הצלחה מיט שששמחחההה!

אוועטאר
ווישוואש
שר ארבעת האלפים
תגובות: 4219
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג סעפטעמבער 04, 2014 12:14 pm

תגובהדורך ווישוואש » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 10:22 am

זיייער זייער גוט! :lol: :lol:
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.

בא שבת בא מנוחה
שר חמישים ומאתים
תגובות: 448
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג נובעמבער 20, 2016 7:18 pm

תגובהדורך בא שבת בא מנוחה » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 10:45 am

פיינע נייעס.... Wow

אוועטאר
יאסעלע
שר האלף
תגובות: 1087
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג פאברואר 24, 2017 2:50 pm

תגובהדורך יאסעלע » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 10:52 am

אויסערגעווענליך מגדיר געווען דעם חסיד שוטה. וישמע חכם ויוסיף לקח!

א ייש"כ @געטראכט פאר די שיינע אשכול. א שאד אז א טראגעדיע האט גורם געווען צו אזא קנאקעדיגע ארטיקל.
כלל גדול: נעם נישט אן מיינע ווערטער אזוי ערנסט. קרעדיט: ק"ק
יאסעלע'ס פריוואטער אשכול

אוועטאר
אויבער-חכם
שר חמש מאות
תגובות: 711
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג אפריל 17, 2011 1:02 pm
לאקאציע: בין תנור לכירים

תגובהדורך אויבער-חכם » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 11:01 am

געוואלדיג!
כ'מיין מ'דארף מאכן קאפיס פין דעם אין עס אויסטיילען אין די בתי מדרשים
כ׳האב נישט געטראפן קיין חיזוק/מוסר ווארט דא צו שרייבן

אוועטאר
יאסעלע
שר האלף
תגובות: 1087
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג פאברואר 24, 2017 2:50 pm

תגובהדורך יאסעלע » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 11:03 am

אבער כ'האב מורא אז מענטשן וועלן עס אננעמען ערנסט...
כלל גדול: נעם נישט אן מיינע ווערטער אזוי ערנסט. קרעדיט: ק"ק
יאסעלע'ס פריוואטער אשכול

אוועטאר
חושב מחשבות...
שר האלף
תגובות: 1491
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך מארטש 16, 2016 9:25 pm
לאקאציע: בין שמים לארץ

תגובהדורך חושב מחשבות... » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 11:04 am

בא שבת בא מנוחה האט געשריבן:פיינע נייעס.... Wow
יסוד החסידות: קודם זיי א "חסיד" פון דיר אליינס, גלייב אין דיינע כוחות!

טראסטי
שר מאה
תגובות: 159
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג יוני 05, 2017 11:46 am

תגובהדורך טראסטי » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 11:27 am

סחורה מנורה, דער האט דער פאך אין די הענט, געב עס פאר מלאך פאר די רייט פרייז.

אוועטאר
חברותה
שר חמש מאות
תגובות: 739
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך דעצמבער 29, 2010 1:18 pm

תגובהדורך חברותה » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 11:51 am

וואאאף איז דאס גוט, וואס די ווארספט נאר אלץ צוזאם.
;l;p- ;l;p- ;l;p- ;l;p- ;l;p-

אוועטאר
דניאל אויערבאך
שר חמש מאות
תגובות: 697
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג ינואר 08, 2017 4:31 pm

תגובהדורך דניאל אויערבאך » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 11:59 am

דאס איז עפעס נורא נוראות !! אלעס וואס קען באדערען פאר א דרייווער !
כמעט וואס איך פיל האסט געליינט מיינע מחשבות !!

נאך איין סעיף קען מען מוסיף זיין (סארי כשרייב אין אידיש איך קאן נישט די מליצות לשה'ק), ווען עס איז דא א לאנגע ליין ביי א רויטע לייט און דו ששטייסט פון אונטן, רוק זיך אריין אין די זייטיגע (left only) ליניע כאילו דו ווילסט מאכען א לינקס און א סקונדע ווען די לייט ווערן גרין גיב דיך א רוק אריין מיט דיין יאקאן אין פראנט פון די ערשטע קאר אויף די געהעריגע לעין אזוי וועסטו זיין די ערשטע , פראבלעם סאלווד !!

פעינטער
שר חמישים
תגובות: 86
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 15, 2016 1:49 pm

תגובהדורך פעינטער » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 12:00 pm

געוואלדיג!!!
דברי פי חכם חן!!!
הכל לטובה!!

אוועטאר
תן חיוך
שר חמש מאות
תגובות: 719
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג מאי 19, 2017 11:54 am
לאקאציע: צפת

תגובהדורך תן חיוך » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 12:07 pm

:lol: :lol: :lol:
הכל לטובה!

שירה פען
שר חמישים ומאתים
תגובות: 406
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג ינואר 06, 2017 9:49 am
לאקאציע: office

תגובהדורך שירה פען » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 12:10 pm

;l;p- ;l;p-
music helps your mood

אוועטאר
דונש
שר האלף
תגובות: 1436
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך ינואר 25, 2017 3:23 pm
לאקאציע: שבתדיגע זמירות

תגובהדורך דונש » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 12:19 pm

געוואלדיג גוט!!! ;l;p-
עפעס אויסערגעווענליך גוט ארויסגעברענגט! די מערסטע האב איך נאך הנאה פונעם אויספיר!!
זוכט איר דוי?

אוועטאר
כא כא כא
שר חמש מאות
תגובות: 921
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג ינואר 31, 2017 5:28 pm

תגובהדורך כא כא כא » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 12:34 pm

PDF PLEASE
האסטו שוין אמאל געהערט ווי די רויבערס צילאכן זיך...
לאך פון די וועלט
קח''א קארדינעיטאר

אוועטאר
געלעגער
שר עשרת אלפים
תגובות: 11805
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג מאי 17, 2009 5:52 pm

תגובהדורך געלעגער » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 12:36 pm

עפעס אויסנאמיש געוואלדיג

אוועטאר
פליגל
שר שלשת אלפים
תגובות: 3979
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג סעפטעמבער 04, 2009 1:27 pm
לאקאציע: ביים פענסטער

תגובהדורך פליגל » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 12:52 pm

רבונה דיונה! סארא אשכול דאס...
אויסגעקראכט כמה וכמה פעמים.
יישר כח.
(אריין אין דזשורנאל?)
נאט אייך א גרינע...


אוועטאר
גלעזעלע
שר חמישים ומאתים
תגובות: 281
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יולי 13, 2016 1:54 pm
לאקאציע: אינעם קרעטשמע

תגובהדורך גלעזעלע » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 1:12 pm

;l;p- ;l;p- ;l;p- ;l;p- ;l;p- ;l;p- ;l;p- ;l;p-
תן לחכם ויחכם עוד....
דאס איז א שטיקל מיט ווערטער וואס ווערט צוגעלייגט צו אלע "מיינע" תגובות

שמו
שר האלפיים
תגובות: 2492
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוקטובער 31, 2011 12:38 pm

תגובהדורך שמו » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 1:31 pm

הרב געטראכט

א גוטע דזשאב!!!!!
צוגעלייגטע
הלכות נהיגה ברכב לחסיד שוטה.pdf
(238.49 KiB) דאונלאודעד 161 מאל
כשמ"ו כן הוא

פעסט
שר העשר
תגובות: 36
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך פאברואר 03, 2016 3:42 pm

תגובהדורך פעסט » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 1:46 pm

דאס איז פיינע נייעס ;l;p-

אוועטאר
יואב בן צרויה
שר שלשת אלפים
תגובות: 3257
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג אוגוסט 24, 2014 9:11 pm

תגובהדורך יואב בן צרויה » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 2:19 pm

פיין געשמייכעלט! גאר גוטע ארבעט!

אוועטאר
סארקאזי
שר חמש מאות
תגובות: 695
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג פאברואר 08, 2016 8:49 pm

תגובהדורך סארקאזי » דינסטאג נובעמבער 14, 2017 2:46 pm

wow אז מיין תגובה אינעם פאריגען אשכול האב צוגעברענגט צו אזא מקצוע בתורה האט זיך עס שוין געלוינט
מאמר החכם,,,, איר מוזט נישט ארויסהאבען א נושא, כדי זיך צו קענען טענען דערוועגען, וכן נוהגין,,,


צוריק צו “היימישע דזשורנאל”

ווער איז אונליין

באנוצערס וואס דרייען זיך דא: נישטא קיין איינגעשריבענע באנוצערס און 3 געסט