אוי וויי איך האב פארגעסן מיין פעסווארד
 

שרייב זיך איין

צו קענען אריין לאגן מוזסטו זיך קודם איינשרייבן, עס נעמט נישט לאנג, נאר מאך זיכער איידער דו שרייבסט זיך איין אז דו נעמסט אן אלע תקנות און די טערמס און קאנדישענס פון די סייט, און אויך איידער דו הייבסט אן שרייבן דא, ביטע לייען דורך אלע תקנות.

באנוצערס באדינגען | פרייוועט פאלעסי


שרייב זיך איין