זוך

זוך קווערי


לייג א + בעפאר א ווארט וואס מוז געטראפן ווערן, אדער א - בעפאר א ווארט וואס מוז נישט געטראפן ווערן, אדער קענסטו לייגן יעדע ווארט ציווישן| ברעקעטס און יעדע ווארט וועט עקסטער געזוכט ווערן. באנוץ דיך מיט א * (שטערענדיל) פאר א וויילד קארד (צו ענדיגען).

באנוץ דיך מיט א * (שטערענדיל) פאר א וויילד קארד (צו ענדיגען).

זוך מעגליכקייטען


וועל אויס די פארום אדער פארומס דו ווילסט זוכן אין, אויטאמאטיש וועט עס אויך זוכן אין זייערע סוב פארומס, אויסער אויב דו טוסט נישט פארלעשן אינטען דאס "זוך אין סוב פארומס".

 
אותיות פון די תגובה