אינפארמאציע

אנטשולדיגט אבער איצטערט קען מען נישט זוכן ביטע פראביר אין 18 סעקונדען.