אינפארמאציע

אנטשולדיגט אבער איצטערט קען מען נישט זוכן ביטע פראביר אין 20 סעקונדען.