פארבינד דיך מיט א מנהל

מנהל

די אימעיל ווערט געשיקט בלויז טעקסט נוץ נישט קיין קאוד ווי HTML אדער BBCode. די ריפליי אמעיל אדרעס וועט זיין דיין אמעיל אדרעס מיט וואס דו האסט דיך איינגעשריבן